Opintojakso

Hae opetus/tentit
GKAS3000 Globaalikasvatus, 25 op 
Koodi GKAS3000  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Globaalikasvatus  Lyhenne Globaalikasvatu 
Laajuus25 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Partow Izadi 

Kuvaus:
Tavoite 

Globaalikasvatus (eng. Global Education, GE) on tarjolla suppeana sivuaineena (25 op.). Sen tarkoituksena on auttaa opettajaksi opiskelevia, opettajia ja muita kasvattajia, jotka työskentelevät yhä monikulttuurisemmissa ympäristöissä, soveltamaan työssään kasvatusta muutosagenttina myönteiselle sosiaaliselle muutokselle.

Akateemisena alana globaalikasvatus olettaa, että elämme kriittistä historian vaihetta, käännekohtaa ihmisen evoluutiossa, ja että kasvatuksen täytyy voimaannuttaa maailmankansalaiset antamaan panoksensa myönteisiin muutoksiin yhteiskunnassa. Tällainen maailmankansalaisuus tarvitsee tuekseen sellaiset eettiset arvot ja kansalaistaidot, jotka soveltuvat kestävään ja inklusiiveen globaaliin tulevaisuuteen.

GE-opinnot muodostuvat yhtenäisestä 4 kurssin sarjasta, jotka edesauttavat edellä mainittuja päämääriä.

Vaikka kaikki GE-kurssit toteutetaan sekä suomen- että englanninkielellä, kurssimateriaalit ovat kaikki englanniksi, ja siksi opiskelijoiden oletetaan hallitsevan englannin kielen suhteellisen hyvin. Silti suomenkielistä lisäapua on tarjolla kaikkien kurssien aikana.

 
Sisältö 

Kurssisarja:

  • GKAS3411 Globalisaation ilmiö & kulttuurinen moninaisuus, 7 op.
  • GKAS3412 Ihmisoikeudet, globaali eetos sekä uskonnon probleema, 6 op.
  • GKAS3413 Kansalaiskasvatus, hyvä hallinto & aktiivinen kansalaisuus, 7 op.
  • GKAS3414 Globaalikasvatuksen teoria & tutkimus, 5 op.
 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä