Opintojakso

Hae opetus/tentit
KAPS0115-2 Sosiaalipsykologia: kirjallisuus, 3 op 
Koodi KAPS0115-2  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Sosiaalipsykologia: kirjallisuus  Lyhenne Sosiaalipsykolo 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0106 Kasvatuspsykologia 
LajiOpintojakson osa  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Satu Uusiautti 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Määttä, Kaarina   Avioeron tuska ja helpotus   2002  - Saatavuus
     Määttä, Kaarina   Kestävä parisuhde   2000  - Saatavuus
     Määttä, Kaarina   Rakastumisen lumous   1999  - Saatavuus
     Määttä, Kaarina   Seniorirakkaus   2005  - Saatavuus
     Määttä, K.  Tunteiden rakkaus ja rikkaus avaimia tunteiden tulkintaan   2006  - Saatavuus
     Helkama, Klaus   Johdatus sosiaalipsykologiaan   1998  - Saatavuus
     Hänninen ym. toim.  Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä   2001  - Saatavuus
     Aho, Sirkku & Laine, K.  Minä ja muut kasvaminen sosiaaliseen vuorovaikutukseen   1997  - Saatavuus
     Kyrönlampi-Kylmänen, Taina   Arki lapsen kokemana eksistentiaalis-fenomenologinen haastattelututkimus   2007  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite  1) Luento-osuuden tavoitteena on antaa tutkimuksiin pohjautuvaa tietoa kiintymys- ja rakkausilmiöistä sekä parisuhderakkaudesta sekä auttaa opiskelijoita tiedostamaan ja ymmärtämään rakkaus- ja kiintymysilmiötä, parisuhteen kehittymisen vaiheita, niihin sisältyviä kriisejä sekä niiden syitä ja ehkäisemismahdollisuuksia.
2) Kirjallisuusosuuden tavoitteena on antaa perustiedot ihmisen toiminnan sosiaalisesta säätelystä, yksilön ja ryhmän käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä sekä sosiaalipsykologisista ilmiöistä 
Toteutus ja työmuodot  Luentoja 10 h 
Vaadittavat suoritukset  Osallistuminen luennoille ja kirjallisuuteen nojautuvien tehtävien itsenäinen suorittaminen. Luennot voi korvata erillistehtävällä. 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista  Luento-osuuden oheislukemistona
Määttä, K., Rakastumisen lumous (2001 tai aiempi painos) WSOY
Määttä, K., Kestävä parisuhde (2002 tai aiempi painos) WSOY
Määttä, K., Avioeron tuska ja helpotus (2002), Tammi
Määttä, K., Seniorirakkaus (2005), WSOY Sosiaalipsykologinen kirjallisuusosuus:
Kaksi kirjaa seuraavista:
1 a) Helkama, K., Myllyniemi, R. & Liebkind, K. (toim.) 2001.
Johdatus sosiaalipsykologiaan tai
1b) Hänninen, V., Partanen, J. & Ylijoki, O-H. (toim.) 2001. Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä
2a) Aho & Laine, Minä ja muut tai
2b) Määttä, K. (toim.) 2006, Tunteiden rakkaus ja rikkaus. Avaimia tunteiden tulkintaan. Finnlectura. tai
2c) Kyrönlampi-Kylmänen, T. 2007, Arki lapsen kokemana. Kasvatustieteen väitöskirja Lapin yliopistossa. 
Arviointi  Hyväksytty/hylätty 
Ajankohta  Kevät, 4. periodi 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä