Opintojakso

Hae opetus/tentit
XNTU3522-2 Kirjallisuuskuulustelu/essee, 4 op 
Koodi XNTU3522-2  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kirjallisuuskuulustelu/essee  Lyhenne Kirjallisuuskuu 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0443 Sukupuolentutkimus 
LajiOpintojakson osa  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Leena-Maija Rossi 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Liljeström, Marianne  Feministinen tietäminen: keskustelua metodologiasta  2004  - Saatavuus
     Kaskisaari, Marja   Kyseenalaiset subjektit tutkimuksia omaelämäkerroista, heterojärjestykstä ja performatiivisuudesta   2000  - Saatavuus
     Vilkko, Anni   Omaelämäkerta kohtaamispaikkana naisen elämän kerronta ja luenta   1997  - Saatavuus
     Granfelt, Riitta   Kertomuksia naisten kodittomuudesta   1998  - Saatavuus
     Lempiäinen, Kirsti   Sosiologian sukupuoli tutkimus Helsingin ja Tampereen yliopistojen sosiologian kurssikirjoista 1946-  2003  - Saatavuus
     Ronkainen, Suvi  Ajan ja paikan merkitsemät: subjektiviteetti, tieto ja toimijuus  1999  - Saatavuus
     Keskitalo-Foley, Seija   Kohti kuulumisen maisemia toimijuuden tilat ja paikat lappilaisen maaseudun naisten elämäkerroissa   2004  - Saatavuus
     Ojuri, Auli   Väkivalta naisen elämän varjona tutkimus parisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten elämänkulusta ja sel  2004  - Saatavuus
     Pirinen, Riitta   Urheileva Nainen lehtiteksteissä   2006  - Saatavuus
     Saarinen, Jaana   Naistutkijat tiedemaailmassa kertomuksia tutkimusprosesseista   2003  - Saatavuus
     Tolonen, Tarja   Nuorten kulttuurit koulussa ääni, tila ja sukupuolten arkiset järjestykset   2001  - Saatavuus
     Veijola, Soile   Liikkuvat subjektit, paikallinen tieto tutkimuksia urheilusta, turismista ja sosiologiasta : väitösk  1998  - Saatavuus
     Kinnunen & Löytty  Tieteellinen kirjoittaminen   2002  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
a) tuntee naistutkimuksen metodologian kehitysvaiheita feministisestä empirismistä postmoderniin ajatteluun,
b) ymmärtää tutkivan ja tutkittavan subjektiuden merkitys tutkimuksessa ja
c) perehtyy feministisen tutkimuksen tekoon. 
Toteutus ja työmuodot  Kurssi jakaantuu kahteen osaan:
a) seminaari 6 op, Seminaari koostuu keskusteluluennoista ja opiskelijoiden laatimista tutkimusanalyyseista. Luennoilla avataan naistutkimuksen metodologisia kysymyksiä. Tutkimusanalyysissa opiskelija analysoi tutkimuksen kysymyksenasettelua ja ongelmiin vastaamiseen käytettyä metodologiaa ja tutkimusmenetelmää, tutkijan positiota ja argumentaation tapaa.
b) kirjatentti/essee 4 op 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista  Valitaan yksi teos molemmista kohdista:
1.
Liljeström, Marianne (toim.), 2004 , Feministinen tietäminen: keskustelua metodologiasta.
Kaskisaari, Marja: Kyseenalaiset subjektit: tutkimuksia omaelämäkerroista, heterojärjestyksestä ja performatiivisuudesta (yhteenvetoartikkeli), 2000
Vilkko, Anni: Omaelämäkerta kohtaamispaikkana: naisen elämän kerronta ja luenta, 1997
2.
Granfelt, Riitta: Kertomuksia naisten kodittomuudesta, 1998
Lempiäinen, Kirsti: Sosiologian sukupuoli: tutkimus Helsingin ja Tampereen yliopistojen sosiologian kurssikirjoista 1946–2000, 2003
Ronkainen, Suvi: Ajan ja paikan merkitsemät: subjektiviteetti, tieto ja toimijuus, 1999
Keskitalo-Foley, Seija: Kohti kuulumisen maisemia: toimijuuden tilat ja paikat lappilaisen maaseudun naisten elämäkerroissa, 2004
Ojuri, Auli: Väkivalta naisten elämän varjona: tutkimus parisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten elämänkulusta ja selviytymisestä, 2004
Pirinen, Riitta: Urheileva nainen lehtiteksteissä, 2006
Saarinen, Jaana: Naistutkijat tiedemaailmassa: kertomuksia tutkimusprosesseista, 2003
Tolonen, Tarja: Nuorten kulttuurit koulussa: ääni, tila ja sukupuolten arkiset järjestykset, 2001
Veijola, Soile: Liikkuvat subjektit, paikallinen tieto: tutkimuksia urheilusta, turismista ja sosiologiasta. Väitöskirjan yhteenveto, 1998 tai jokin muut tentaattorin kanssa sovittava tutkimus

Kurssilla hyödynnetään artikkeleita:
Vuori, Jaana: Sukupuolen kirjoittaminen ja
Tainio, Liisa: Tieteellisen tekstin sukupuolet. Molemmat ovat teoksessa Tieteellinen kirjoittaminen.
Kinnunen, Merja & Löytty, Olli (toim.), 2002, s. 95–108 ja s. 51–64.
Suositellaan HILMAN kurssitarjontaa


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä