Opintojakso

Hae opetus/tentit
LAPE0601 Liikunta, 5 op / 3 ov 
Koodi LAPE0601  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Liikunta  Lyhenne Liikunta 
Laajuus5 op / 3 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiOpettajan monialaiset opinnot Oppiaine0104 Liikunta 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Ari Kunnari 
Mikko Ojanaho 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Ojanaho, M., Pehkonen, M. & Penttinen, S.  Sportfolio liikunnan opettamisen aapinen   2003  - Saatavuus
     Opetushallitus  Perusopetuksen opetussuunnitelma perusteet 2014  2014  - Saatavuus
     http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojen päämääränä on rohkaista opiskelijaa etsimään näkökulmia lasten kokonaiskehityksen tukemisessa sekä kasvattamisessa liikuntaan ja liikunnan avulla.

Tämän saavuttaakseen opiskelija:

 1. perehtyy yleisimpien koululiikuntamuotojen taitojen oppimisen ja opettamisen perusteisiin pohjoisen alueen mahdollisuuksia ja teknologiaa hyödyntäen
 2. osaa esitellä ja toteuttaa koululiikunnan sisältöjen systematiikkaa motoristen perustaitojen, havaintomotoristen taitojen ja liikuntataitojen kehittämisen näkökulmista
 3. pystyy muokkaamaan oppimisympäristöjä ja käyttämään liikekehittelyjä oppilaiden tarpeiden mukaisesti
 4. kykenee liikunnan opetuksen lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitteluun sekä arviointiin opetussuunnitelmaan tukeutuen
 
Sisältö 

A. OPPIAINEKSEN JA AINEDIDAKTIIKAN PERUSTEET

 • suurryhmäopetus 2 h
 • pienryhmäopetus, harjoitukset 48 h, joissa näkökulmina
  • Luontoliikunta
  • Motoriset taidot ja kehonhallinta
  • Talviliikunta
  • Palloilu
  • Uinti ja hengenpelastusB. LIIKUNNAN AINEDIDAKTISET SOVELLUTUKSET

 • itsenäiset pienryhmäharjoitukset didaktisina opetuskokeiluina erillisen ohjelman mukaan
 
Toteutus ja työmuodot 
 • Suurryhmäopetus 2 h, harjoitukset 48 h
 • Itsenäinen yksilötyöskentely 45 h (harjoituskansion täydentäminen, lopputyön laadinta, omien taitojen harjoittelu)
 • Itsenäinen pienryhmätyöskentely 40 h (opetuskokeilut, harjoitusten ohjaustehtävät, uusien liikuntamuotojen opetuksen toteuttamisen suunnittelu, sportfolio-lukupiirit)
 
Vaadittavat suoritukset 
 • Kirjallinen lopputyö: Liikuntakasvatus osana luokanopettajan työtä
 • Harjoituskansio (Sportfolio)
 • Ryhmätehtävänä suunnitelma yhden liikuntamuodon toteutuksesta
 • Palauteraportti opetuskokeilutunneista
 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 
 • Ojanaho, Pehkonen, Penttinen (2003) Sportfolio - liikunnan opettamisen aapinen. Rovaniemi: Yliopistopaino.
 • Opetushallitus: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
 
Arviointi 
 • Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin, opetuskokeiluihin ja ryhmätehtäviin sekä omien liikuntataitojen monipuolinen hallinta: hyl., 1 - 5
 • Lopputyön laadinta ja harjoituskansion täydentäminen: hyl., 1-5

 

 
Ajankohta 

1. opintovuosi kevät ja 2. opintovuosi syksy

 
Vastuuhenkilö 

Liikunnan didaktiikan yliopistonlehtori Ari Kunnari
Liikunnan didaktiikan yliopisto-opettaja Mikko Ojanaho 

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Liikunta  Luentokurssi  Ari Kunnari,
Mikko Ojanaho 
08.10.21pe 08.00-10.00
Ei ilmoittautumista Liikunta  Harjoitusryhmä  Ari Kunnari,
Mikko Ojanaho 
18.02.22pe 10.00-12.00
01.03.22ti 09.00-15.00
02.03.22ke 09.00-15.00
04.03.22pe 09.00-15.00
14.03.22ma 09.00-15.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä