Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0155 Taidekasvatuksen traditio ja paradigmat, 3 op 
Koodi UKUV0155  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Taidekasvatuksen traditio ja paradigmat  Lyhenne Taidekasvatukse 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Heli Koivurova 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa nykyisen kuvataideopetuksen taustalla vaikuttavat erilaiset taidekasvatusnäkemykset
- kuvata tieteenalan suomalaisen ja kansainvälisen kehityksen pääpiirteissään
- arvioida omia kokemuksia ja näkemyksiä kuvataideopetuksesta
- soveltaa tietojaan harjoitustehtävissä

 
Sisältö 

Kuvataideopetuksen kehityslinjoja eri aikakausina Suomessa, Euroopassa ja maailmalla. Kuvataideopetuksen käytännön sovellutuksia sekä niiden takana olevia taidekasvatusnäkemyksiä. Taidekasvatuksen keskustelun foorumit, yhteisöt ja julkaisut.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot 7 h, harjoitukset 24 h, itsenäinen työskentely 51 h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustehtävien tekeminen.
Essee tai muu harjoitustehtävä valitusta kuvataidekasvatuksen aihepiiristä.

 
Oheiskirjallisuus 

Efland, Arthur, 1990. A History of Art Education.

Eisner, Elliot, 1972. Educating Artistic Vision.

Heikkilä, Elina & Tuovinen, Taneli (toim.) 2014. Uusi taidekasvatusliike.

Pohjakallio, Pirkko, 2005. Miksi kuvista? Koulun kuvataideopetuksen muuttuvat perustelut.

Pääjoki, Tarja, 1999. Reittejä taidekasvatuksen kartalla: taidekäsityksen merkityksistä taidekasvatusteksteissä.

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

3.-4. periodit

 
Kohderyhmä 

Maisteriopinnot

 
Vastuuhenkilö 

Kuvataidekasvatus, Anniina Koivurova

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä