Opintojakso

Hae opetus/tentit
UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin, 3 op 
Koodi UYLE0301  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Johdatus visuaaliseen analyysiin  Lyhenne Johdatus visuaa 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0030 Taidehistoria 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Tuija Hautala-Hirvioja 

Kuvaus:
Tavoite 

 Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- määritellä keskeisiä visuaalisia analyysimenetelmiä ja tarkastelutapoja  
- tarkastella ja tulkita menetelmien ja tarkastelutapojen avulla erilaisten teosten sekä tuotteiden rakenteita ja sisältöjä
- soveltaa niitä oman alansa kontekstissa             

 
Sisältö 

Taidehistorian tarjoamat keinot tulkita taideteosten ja muiden visuaalisten tuotteiden rakenteita ja sisältöjä. Keskeisinä analyysimenetelminä ovat mm. formalistinen, ikonologinen, taideteoksen yleinen ja semioottinen tulkinta sekä tarkastelutapoina mm. feministinen, ideologiskriittinen, psykologinen ja sosiologinen näkökulma.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot 14-18 h, harjoitukset 8 h, harjoitustyönä itsenäisesti toteutettu analyysi (2-3 liuskaa) ja sen esittely, itsenäistä työskentelyä yht. 51 h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Luennoille ja harjoituksiin osallistuminen sekä hyväksytty analyysitehtävä.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Kirjallisuus ja materiaalit sovitaan erikseen.

 
Arviointi 

5-1 / uusittava

 
Ajankohta 

2. periodi

 
Kohderyhmä 

1. opintovuosi

 

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Tuija Hautala-Hirvioja ja Jonna Katajamäki

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Johdatus visuaaliseen analyysiin  Luentokurssi  Tuija Hautala-Hirvioja  25.10.21 -30.11.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä