Opintojakso

Hae opetus/tentit
KKAS1113 Koulutus, yhteiskunta ja kulttuuri, 5 op 
Koodi KKAS1113  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Koulutus, yhteiskunta ja kulttuuri  Lyhenne Koulutus, yhtei 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Kirsti Lempiäinen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
Kohta 1.
     Antikainen, Ari ym. (toim.)  Kasvatussosiologia (2013)  2013  - Saatavuus
     Kivirauma, Joel ym. (toim.)  Koulutuksen yhteiskunnallinen ymmärrys Social perspectives on education / toimittaneet Joel Kivirauma ... et al. .   2012  - Saatavuus
     Kettunen, P. & Simola, H.  Tiedon ja osaamisen Suomi. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle.  2012  - Saatavuus
     Kiilakoski Tomi  Koulu nuorten näkemänä ja kokemana  2012  - Saatavuus
     Lempiäinen K. ja Silvasti T  Eriarvoisuuden rakenteet. Haurastuvat työmarkkinat Suomessa  2014  - Saatavuus
Kohta 2.
     Brunila Kristiina, Hakala Katariina, Lahelma Elina & Teittinen Antti  Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot  2013  - Saatavuus
     Perho, Sini.  Rasistisuus nuorten yhteisöissä tutkimus vuosituhannen vaihteen Joensuusta / Sini Perho.  2010  - Saatavuus
     Ikävalko, Elina  Vaikenemisia ja vastarintaa : Valtasuhteet ja toiminnan mahdollisuudet oppilaitosten tasa-arvosuunnittelussa  2016  -  
     http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2392-3


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson jälkeen opiskelija:

 1. tuntee käsitteellisiä välineitä kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöiden hahmottamiseen ja analysointiin
 2. hahmottaa yhteiskunnan, kulttuurin ja yhteisöjen merkitystä kasvatuksessa ja koulutuksessa
 3. tuntee suomalaisen koulutusjärjestelmän kehityksen pääpiirteet.
 
Sisältö 
 • Opintojaksolla perehdytään kasvatussosiologian alaan sekä kasvatuksen ja koulutuksen ajankohtaisiin kysymyksiin.
 • Kysymyksiä tarkastellaan yhteiskunnallisen, historiallisen ja kulttuurisen ulottuvuuden avulla.
 • Pääpaino on kasvatuksen ja koulutuksen rakenteissa, toiminnassa ja eroissa, joita lähestytään esimerkiksi alueiden, maahanmuuton, sukupolvien, sukupuolen ja yhteiskuntaluokkien näkökulmasta.
 
Toteutus ja työmuodot 

Luentoja 20 tuntia.

Itsenäinen työskentely 110 tuntia.

 
Vaadittavat suoritukset 

Luento- ja kirjallisuuskuulustelu.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Kirjallisuus (valitse yksi teos molemmista kohdista)

Kohta 1

 1. Kasvatussosiologia (2013) Antikainen, Ari ym. (toim.)
 2. Koulutuksen yhteiskunnallinen ymmärrys = Social perpectives on education (2012) Kivirauma, Joel ym. (toim.) teoksen osat 1. ja 4.
 3. Tiedon ja osaamisen Suomi. Kasvatuksen ja koulutuksen Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle (2012) sivut 321-407
 4. Kiilakoski, Tomi 2012: Koulun nuorten näkemänä ja kokemana http://www.oph.fi/julkaisut/2012/koulu_nuorten_nakemana_ja_kokemana
 5. Eriarvoisuuden rakenteet, 2014. (Lempiäinen & Silvasti toim., s. 7-51, 159-183.)

Kohta 2.

 1. Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot (2013) Brunila Kristiina, Hakala Katariina, Lahelma Elina & Teittinen Antti (toim.)
 2. Perho, Sini (2010) Rasistisuus nuorten yhteisössä.Tutkimus vuosituhannen vaiheen Joensuusta
 3. Vaikenemisia ja vastarintaa. Valtasuhteet ja toiminnan mahdollisuudet oppilaitosten tasa-arvosuunnittelussa, 2016. (Ikävalko, s. 3-61, 104-149.)
 
Arviointi 

1-5/hylätty

 
Ajankohta 

3. periodi

 
Kohderyhmä 

1. vuosikurssi

 
Lisätiedot 

Kuvataidekasvatuksen opiskelijat suorittavat opintojakson 3 opintopisteen laajuisena, jolloin opiskelijat luentojen lisäksi tenttivät kirjallisuuden joko kohdasta 1. tai kohdasta 2.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista Koulutuksen yhteiskunta  Luentokurssi   
15.03.22ti 09.00-12.00
22.03.22ti 09.00-12.00
24.03.22to 09.00-12.00
29.03.22ti 09.00-12.00
31.03.22to 09.00-12.00
08.04.22pe 12.00-15.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä