Opintojakso

Hae opetus/tentit
KKAS1100 Kasvatusalan perusopinnot, 25 op 
Koodi KKAS1100  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kasvatusalan perusopinnot  Lyhenne Kasvatusalan pe 
Laajuus25 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Sisältö 

KKAS1110 Johdatus kasvatustieteeseen
KKAS1112 Kasvatus- ja kehityspsykologia
KKAS1113 Koulutus, yhteiskunta ja kulttuuri
KKAS1116 Oppimisen ja opetuksen suunnittelu
KKAS1115A Johdatus mediakasvatukseen tai
KKAS1115B Aikuiskasvatus käytäntönä ja tutkimusalueena

 

 

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä