Opintojakso

Hae opetus/tentit
KKAS2100 Kasvatusalan aineopinnot, 45-55 op 
Koodi KKAS2100  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kasvatusalan aineopinnot  Lyhenne Kasvatusalan ai 
Laajuus45-55 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kasvatusalan aineopinnot  Verkkokurssi  55   
28.04.21ke 14.00-16.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä