Opintojakso

Hae opetus/tentit
KKAS2119 Kansainvälistymisopinnot, 5-20 op 
Koodi KKAS2119  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kansainvälistymisopinnot  Lyhenne Kansainvälistym 
Laajuus5-20 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Sisältö 

Kasvatustieteellisiä opintoja ja omaa erikoistumista tukevia kursseja voi valita esimerkiksi seuraavasta tarjonnasta:

Yksittäisiä kursseja tiedekunnan vieraskielisistä kursseista tai kokonaisuuksista (25 ECTS)  
· Media Education
· Global Education (25 ECTS)
· Gender Studies (25 ECTS)

Yksittäisiä kursseja Lapin yliopiston vieraskielisistä kursseista tai kokonaisuuksista 
 · Arctic Studies Program (ASP) (30-60 ECTS)
· Intercultural Communication programme (ICP) (25 ECTS)

Valinnaisia vieraalla kielellä opetettuja kieli- tai viestintäkursseja. Katso kielikeskuksen tarjonta.

UniPIDin verkko-opinnot http://www.unipid.fi/en/courses/

Osallistuminen yliopistossa järjestettäville kansainvälisten tutkijoiden vierailuluennoille ja luennoista tehty luentopäiväkirja, joka palautetaan kasvatusalan opetushenkilöstölle (1-5 op).

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä