Opintojakso

Hae opetus/tentit
AKAS2114 Työelämän koulutuksen teoriat ja käytäntö, 5 op 
Koodi AKAS2114  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Työelämän koulutuksen teoriat ja käytäntö  Lyhenne Työelämän koulu 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0101 Aikuiskasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Lauri Lantela 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Argyris, Chris   On organizational learning   1999  - Saatavuus
     Engeström, Yrjö   Ekspansiivinen oppiminen ja yhteiskehittely työssä   2004  - Saatavuus
     Zuboff, Shoshana   Viisaan koneen aikakausi uusi tietotekniikka ja yritystoiminta   1990  - Saatavuus
     Heikkinen, A. ja Kallio, E.  Aikuisten kasvu ja aktivointi. Suomalaisen aikuiskasvatuksen kentät ja kerrostumat 3.  2014  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 
  • Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat työelämän koulutuksen teorioihin ja malleihin työn ja työyhteisön kehittämisen näkökulmasta.
  • Opiskelijat orientoituvat koulutussuunnittelun lähtökohtiin tarkastelemalla työtä tieto- ja oppimisympäristönä ja perehtymällä työssä oppimisen organisoinnin perusteisiin.
  • Kurssin käytyään opiskelijat osaavat eritellä erilaisia työelämän koulutuksen lähestymistapoja.
 
Toteutus ja työmuodot 

Kirjallisuuden tenttiminen, (mikäli kontaktiopetuksena 20 tuntia ei järjestetä vastaavaa) valitaan kolme teosta neljästä. Mainitse tenttiin ilmoittautuessa mitkä kolme kirjaa aiot tenttiä. Itsenäisen työn määrä 135 tuntia.

Kuvataidekasvatuksen opiskelijat suorittavat opintojakson 3 op:n laajuisena tenttimällä kaksi kirjaa. Itsenäisen työn määrä 81 tuntia.

 

 
Vaadittavat suoritukset 

Kirjallisuuden tenttiminen

 

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Argyris, C. & Schön, D. 1978 tai uudempi painos. Organizational learning: A Theory of Action Perspective. Reading: Addison-Wesley. 
Engeström, Y. 2004. Ekspansiivinen oppiminen ja yhteiskehittely työssä. Tampere: Vastapaino. 
Zuboff,
 S. 1988 tai uudempi painos. In the Age of the Smart Machine. The Future of Work and Power. New York: Basic Books.
Heikkinen, A. & Kallio, E. 2014 (toim.) Aikuisten kasvu ja aktivointi. Suomalaisen aikuiskasvatuksen kentät ja kerrostumat 3. Tampere: Tampere University Press.

 

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

1. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Sari Poikela

 
Opetuskieli 

Suomi/English for foreign students

 
Pakollisuus 

Valinnainen/Optional

 
Lisätiedot 

Kuvataidekasvatuksen opiskelijat suorittavat opintojakson 3 op:n laajuisena. Kuvataidekasvatuksen opiskelijoille opintojakso on valinnainen.

Opiskelijat suorittavat modulissa IV 3 op:n laajuisena toisen seuraavista opintojaksoista:

AKAS2114 Työelämän koulutuksen teoriat ja käytäntö 3 op
KKAS2126 Oppiminen, vuorovaikutus ja ohjaus 3 op

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä