Opintojakso

Hae opetus/tentit
MKAS2222 Kasvatustieteilijä työelämässä, 5 op 
Koodi MKAS2222  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kasvatustieteilijä työelämässä  Lyhenne Kasvatustieteil 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0199 Kasvatustiede, erityisesti mediakasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Satu Peteri 
Sirpa Purtilo-Nieminen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Palsa, L. ym.   Mediakasvatushankkeet 2009-2013. Selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla rahoitetuista hankehakemuksista  2014  - Saatavuus
     Lundvall, A. & Andersson, J.  Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin  2012  - Saatavuus
     Finnish Media Education  Promoting Media and Information Literacy in Finland. KAVI the Finnish Media Education Authority    - Saatavuus
     Media & Information Literacy Clearinghouse -sivusto:   Media & Information Literacy Clearinghouse -sivusto:     - Saatavuus
     http://milunesco.unaoc.org/
     Jokihaara, K., Räisänen, M., Tahvola, A. & Vuorikoski, M.  Se on se avain!  2004  - Saatavuus
     Penttinen, L., Karhu, K., Liimatainen, J.O. &Keskinarkaus, P.  Yliopistosta työelämään. Opintopolun työelämäorientaatiota tukemassa.  2014  - Saatavuus
     https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/47637/978-951-39-5657-8.pdf?se-quence=1


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakso koostuu kahdesta osiosta:

  1. ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot, 2 op (ks. kuvaus WebOodissa)
  2. Kasvatustieteiden tiedekunnan toteuttamasta osiosta 3 op, jonka kuvaus on alla.

Opintojakson jälkeen opiskelija

  • tuntee kasvatustieteilijöiden käytännön toimintakenttää ja erilaisia työnkuvia pääaineensa mukaisesti (mediakasvatus, aikuiskasvatus, kasvatustiede)
  • ymmärtää omaa asiantuntijuuttaan, ammatillista osaamistaan ja valmiuksiaan työelämässä
  • kykenee paremmin suunnittelemaan ja suuntaamaan omia opintojaan
 
Sisältö 
  • Opiskelijat perehtyvät kasvatustieteilijöiden käytännön toimintakenttään sekä työmahdollisuuksiin pääaineensa näkökulmasta.
  • Opiskelijat selvittävät työelämässä toimivien kasvatustieteilijöiden työnkuvia sekä reflektoivat omaa asiantuntijuuttaan ja ammatillista osaamistaan.
 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot, opiskelijoiden esitykset ja asiantuntijavierailut 20 h
Itsenäinen työskentely
Pari-/ ryhmätyöskentely
Itsenäisen työn osuus 54 h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Työelämässä toimivien kasvatustieteilijöiden haastattelu
Haastattelujen pohjalta tehty työnkuvan esittely
Oman asiantuntijuuden reflektio

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Palsa, L. ym. 2014. Mediakasvatushankkeet 2009-2013. Selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla rahoitetuista hankehakemuksista. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.  

https://kavi.fi/sites/default/files/documents/kavi_selvitys_mediakasvatushankkeet_2009-2013.pdf

Lundvall, A. & Andersson, J. 2012. Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012. Mediakasvatusseura ry.
 
https://mediakasvatus.fi/materiaali/katsaus-mediakasvatuksen-toimijoihin-2012/

Finnish Media Education. Promoting Media and Information Literacy in Finland. KAVI – the Finnish Media Education Authority. 
https://kavi.fi/sites/default/files/documents/mil_in_finland.pdf  

Media & Information Literacy Clearinghouse -sivusto:
http://milunesco.unaoc.org/

Jokihaara, K., Räisänen, M., Tahvola, A. & Vuorikoski, M. 2004. Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta. Tampereen yliopiston opintotoimisto: Tutkimuksia ja selvityksiä 46. 

Penttinen, L. Karhu, K., Liimatainen, J.O. & Keskinarkaus, P. (toim.) 2014. YLIOPISTOSTA TYÖELÄMÄÄN. Opintopolun työelämäorientaatiota tukemassa. ESR-projekti. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/47637/978-951-39-5657-8.pdf?se-quence=1

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

1. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Media- ja kasvatussosiologian yliopistonlehtori Virpi Vaattovaara

 

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä