Opintojakso

Hae opetus/tentit
UYLE0344 Uuden ajan taide, 4 op 
Koodi UYLE0344  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Uuden ajan taide  Lyhenne Uuden ajan taid 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0030 Taidehistoria 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Maija Mäkikalli 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Honour, Hugh   Maailman taiteen historia   1997  - Saatavuus
     Sarajas-Korte  Ars Suomen taide   1988  - Saatavuus
     Sarajas-Korte  Ars Suomen taide  1989  - Saatavuus
     Sarajas-Korte  Ars Suomen taide   1989  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa länsimaiselle taiteelle tyypillisiä piirteitä 1400-luvulta 1850-luvulle
- arvioida ja analysoida keskeisiä kehityspiirteitä suhteessa ajalliseen, historialliseen, kulttuuriseen ja aatteelliseen viitekehykseen
- tunnistaa uuden ajan taiteen keskeisiä piirteitä Suomen taiteessa

 
Sisältö 

Perustiedot länsimaisen taiteen keskeisistä kehitysilmiöistä, tyyleistä, kronologiasta ja taiteilijoista uuden ajan (1400/1500-luku) alusta 1800-luvun puoliväliin sekä samanaikaisista taideilmiöistä Suomessa.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot, opetuskeskustelut, ryhmätyöt yht. 20-28 h, itsenäistä työskentelyä yht. 103 h

 
Vaadittavat suoritukset 

Luennot ja essee tai kirjatentti.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Honour, Hugh & Fleming, John (1997 tai uudempi) Maailman taiteen historia (luvut 10, 11, 13, 14 ja 15)
Sarajas-Korte, Salme (1988) Ars Suomen taide, osa 2, s. 48-57, 67-79, 88-133, 196-233, 257-359
Sarajas-Korte, Salme (1989) Ars Suomen taide, osa 3, s. 14-149
Sarajas-Korte, Salme (1989) Ars Suomen taide, osa 4, s. 200-287

 
Arviointi 

5-1 / uusittava

 
Ajankohta 

3. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Maija Mäkikalli

 
Opetuskieli 

Suomi/Finnish

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Uuden ajan taide  Luentokurssi  Hilkka Liikkanen 
17.11.21ke 17.15-20.00
22.11.21ma 17.15-20.00
23.11.21ti 17.15-20.00
29.11.21ma 17.15-20.00
30.11.21ti 17.15-20.00
07.12.21ti 17.15-20.00
08.12.21ke 17.15-20.00
13.12.21ma 17.15-20.00
14.12.21ti 17.15-20.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä