Opintojakso

Hae opetus/tentit
UYLE0333 Arktinen taide, 4-8 op 
Koodi UYLE0333  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Arktinen taide  Lyhenne Arktinen taide 
Laajuus4-8 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0030 Taidehistoria 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Auger, Emily E.   Way of Inuit art : aesthetics and history in and beyond the Arctic / Emily E. Auger.   2011  - Saatavuus
     Fair, Susan W.  Alaska Native Art: Tradition, Innovation, Continuity  2006  - Saatavuus
     Kähkönen, Kaija  Flying stories= : Lenta��va��t tarinat =Saqqummersitat angalaartitat =Z��ivye istorii / [editor = toimitus Kaija Ka��hko��nen : texts = tekstit ... Svetlana Grigoryevna Batalova, ... Kirsten Larsen Eg  2011  - Saatavuus
     Leroux, Odette et al.  Inuit Women Artists: Voices from Cape Dorset  1994  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa arktisen alueen taiteen ominaispiirteitä
- nähdä arktisen taiteen suhteessa pohjoiseen ympäristöön ja kulttuuriin

 
Sisältö 

Perustiedot arktisesta taiteesta.

 
Toteutus ja työmuodot 

Tentit, esseet, luennot, luentosarjat, opintomatkat, seminaarit tai verkkokurssi.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Auger, Emily E. (2005) The Way of Inuit Art. Aesthetics and History in and Beyond the Arctic
Fair, Susan W. (2006) Alaska Native Art. Tradition, Innovation, Continuity
Hessel, Ingo (1998) Inuit Art. An Introduction
Kähkönen, Kaija, toim. (2011) Flying Stories. Lentävät tarinat (1 op)
Leroux, Odette et al. (1994) Inuit Women Artists. Voices from Cape Dorset

 
Arviointi 

5-1/uusittava

 
Ajankohta 

syksy tai kevät

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Jonna Katajamäki

 
Opetuskieli 

Suomi/Finnish

 
Pakollisuus 

Vaihtoehtoinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Arktinen taide  Luentokurssi  Jonna Katajamäki 
18.02.20ti 14.15-18.00
19.02.20ke 16.15-20.00
25.02.20ti 16.15-20.00
26.02.20ke 16.15-20.00
27.02.20to 16.15-20.00
17.03.20ti 16.15-20.00
18.03.20ke 16.15-20.00

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Arktinen taide  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
19.09.19to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika on päättynyt Arktinen taide  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
24.10.19to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika on päättynyt Arktinen taide  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
21.11.19to 12.00-16.00
ilmoittaudu Arktinen taide  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
12.12.19to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Arktinen taide  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
23.01.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Arktinen taide  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
20.02.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Arktinen taide  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
19.03.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Arktinen taide  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
23.04.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Arktinen taide  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
21.05.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Arktinen taide  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
18.06.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Arktinen taide  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
06.08.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Arktinen taide  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
27.08.20to 12.00-16.00