Opintojakso

Hae opetus/tentit
UYLE0339 Visuaalinen tutkimus, 3 op 
Koodi UYLE0339  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Visuaalinen tutkimus  Lyhenne Visuaalinen tut 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0150 Kuvataide 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Jonna Katajamäki 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Rose, Gillian   Visual methodologies an introduction to the interpretation of visual materials   2001  - Saatavuus
     Rossi, L-M. & Seppä, A. (toim.)  Tarkemmin katsoen : visuaalisen kulttuurin lukukirja  2007  - Saatavuus
     Seppä, Anita  Kuvien tulkinta  2012  - Saatavuus
     Seppänen, Janne   Katseen voima kohti visuaalista lukutaitoa   2001  - Saatavuus
     Seppänen, Janne   Visuaalinen kulttuuri teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkitsijalle   2005  - Saatavuus
     Waenerberg , Annika & Kähkönen, Satu, toim  Taidetta tutkimaan. Menetelmiä ja näkökulmia   2012  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa kontekstualisoivan kuvantulkinnan periaatteita
- soveltaa kontekstisidonnaista kuva-analyysiä visuaalisen materiaalin tulkinnassa
- tarkastella tutkimusmenetelmiä kriittisesti

 
Sisältö 

Opiskelija syventää näkemyksiään taidehistorian menetelmistä valitsemansa kirjallisuuden avulla.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot, seminaarit, opetuskeskustelut, ryhmätyöt 16–24 h, itsenäistä työskentelyä yht. 57 h

 
Vaadittavat suoritukset 

Suoritetaan joko
a) tenttimällä kirjallisuusvalikosta 2 teosta tai
b) kirjoittamalla useamman teoksen pohjalta essee tai
c) osallistumalla seminaariin
Myös muiden järjestämät luentosarjat ja / tai seminaarit ovat mahdollisia (suorituksista ja korvaavuuksista sovittava vastuuhenkilön kanssa)

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Rose, Gillian (2007) Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of Visual Materials
Rossi, Leena-Maija & Seppä, Anita, toim. (2007) Tarkemmin katsoen. Visuaalisen kulttuurin lukukirja
Seppä, Anita (2012) Kuvien tulkinta. Menetelmäopas kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin tulkitsijalle
Seppänen, Janne (2001) Katseen voima. Kohti visuaalista lukutaitoa
Seppänen, Janne (2005) Visuaalinen kulttuuri. Teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkitsijalle
Waenerberg, Annika & Kähkönen, Satu, toim. (2012) Taidetta tutkimaan. Menetelmiä ja näkökulmia

 
Arviointi 

1-5 / uusittava

 
Ajankohta 

Syksy tai kevät

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Jonna Katajamäki

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Visuaalinen tutkimus  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
19.09.19to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika on päättynyt Visuaalinen tutkimus  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
24.10.19to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika on päättynyt Visuaalinen tutkimus  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
21.11.19to 12.00-16.00
ilmoittaudu Visuaalinen tutkimus  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
12.12.19to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Visuaalinen tutkimus  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
23.01.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Visuaalinen tutkimus  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
20.02.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Visuaalinen tutkimus  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
19.03.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Visuaalinen tutkimus  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
23.04.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Visuaalinen tutkimus  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
21.05.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Visuaalinen tutkimus  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
18.06.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Visuaalinen tutkimus  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
06.08.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Visuaalinen tutkimus  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
27.08.20to 12.00-16.00