Opintojakso

Hae opetus/tentit
TVTO0105 Median ja digitaalisen teknologian opetuskäyttö, 4 op 
Koodi TVTO0105  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Median ja digitaalisen teknologian opetuskäyttö  Lyhenne Median ja digit 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0066 Tieto- ja viestintätekniikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Marjaana Kangas 
Hanna Vuojärvi 

Kuvaus:
Tavoite 

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää median, digitaalisen teknologian sekä oppimisympäristöjen merkityksen opetuksessa ja oppimisessa erityisesti mediakasvatuksen näkökulmasta
  • tuntee erilaisia käytännön tapoja käyttää mediaa ja digitaalista teknologiaa opetuksessa ja oppimisessa.
  • omaksuu valmiuksia suunnitella ja arvioida median ja digitaalisen teknologian hyödyntämistä käytännön opetuksessa ja oppimisessa oppimisteoreettisista, pedagogisista sekä mediakasvatuksellisista näkökulmista sekä käyttää alan käsitteistöä.
 
Sisältö 

Opiskelijat perehtyvät median ja digitaalisen teknologian käyttöön opetuksessa ja oppimisessa. Aihepiiriin tutustutaan oppimisteoreettisista, pedagogisista sekä mediakasvatuksellisista näkökulmista käytännön tapausesimerkkien avulla.

 
Toteutus ja työmuodot 

Orientaatiotapaaminen 4 h

Ohjattu verkkotyöskentely pienryhmissä 10 h

Itsenäinen kirjallisuuteen perehtyminen 20 h

Tapaukseen perehtyminen ja sitä koskevan arviointiraportin kirjoittaminen pienryhmissä 74 h

 
Vaadittavat suoritukset 

Verkkotyöskentelyyn osallistuminen, kirjallinen arviointitehtävä

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Ilmoitetaan kurssin alussa.

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

1. periodi

 
Opetuskieli 

Suomi/Finnish

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Median ja digitaalisen teknologian opetuskäyttö  Verkkokurssi  Marjaana Kangas  30.08.21 -31.10.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä