Opintojakso

Hae opetus/tentit
XNTU1528 Sukupuoli ja historia, 5 op 
Koodi XNTU1528  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Sukupuoli ja historia  Lyhenne Sukupuoli ja hi 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0443 Sukupuolentutkimus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Pälvi Rantala 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Leskelä-Kärki, Maarit   Kirjoittaen maailmassa Krohnin sisaret ja kirjallinen elämä   2006  - Saatavuus
     Autti Mervi ja Rantala Pälvi  Tavallisen epätavallisia naisia: historian naisten elämänvalintoja pohjoisessa  2013  - Saatavuus
     Sukupuolentutkimus-Genusforskning  Sukupuolentutkimus-Genusforsking 1/2014, Sukupuolihistorian teemanumero  2014  - Saatavuus
     Kasvatus ja aika  Kasvatus ja aika 1/2014, sukupuolihistorian teemanumero  2014  - Saatavuus
     http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=594
     Lidman, S.  Väkivaltakulttuurin perintö: sukupuoli, asenteet ja historia  2015  - Saatavuus
     Markkola, P., Östman, A-C. & Lamberg, M.  Näkymätön sukupuoli : mieheyden pitkä historia  2014  - Saatavuus
     Mustola, Kati  Sateenkaari-Suomi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa   2007  - Saatavuus
     Aarnipuu, Tiia  Trans : sukupuolen muunnelmia  2008  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. oppii sukupuolen historian tutkimuksellisia lähtökohtia
2. tunnistaa sukupuolen merkityksen historiantutkimuksessa
3. oppii hahmottamaan menneisyyden sukupuolittuneita rakenteita ja käytäntöjä.

 
Sisältö 

Opintojaksolla perehdytään nais- ja sukupuolenhistoriaan huomioiden muun muassa käsityksiä ruumiillisuudesta, koulutuksesta, seksuaalisuudesta – kaiken kaikkiaan monenlaisia menneisyyden toimijoiden tiloja. Kirjoissa esitellään myös erilaisia metodisia historiankirjoittamisen ja tutkimisen muotoja.

 
Toteutus ja työmuodot 

Opintojakso suoritetaan joko tenttimällä vaadittu kirjallisuus tai kirjoittamalla essee, ellei kontaktiopetusta järjestetä. Valitaan kolme teosta seuraavasta kirjallisuudesta. Esseesuorituksesta on sovittava sähköpostitse vastuuhenkilön kanssa. Itsenäisen työn osuus 135 h. 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Leskelä-Kärki, Maarit: Kirjoittaen maailmassa: Krohnin sisaret ja kirjallinen elämä, 2006

Tavallisen epätavallisia naisia: historian naisten elämänvalintoja pohjoisessa. Autti Mervi & Rantala Pälvi (toim.), 2013 (e-kirja)

Sukupuolentutkimus–Genusforskning 1/2014, sukupuolihistorian teemanumero ja

http://elektra.helsinki.fi/se/s/2342-0634/27/1/esineide.pdf

http://elektra.helsinki.fi/se/s/2342-0634/27/1/kuinkale.pdf

http://elektra.helsinki.fi/se/s/2342-0634/27/1/tapauska.pdf

http://elektra.helsinki.fi/se/s/2342-0634/27/1/historia.pdf

Kasvatus ja aika 1/2014, sukupuolihistorian teemanumero http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=594

Lidman, Satu: Väkivaltakulttuurin perintö: sukupuoli,asenteet ja historia, 2015.

Näkymätön sukupuoli: mieheyden pitkä historia. Pirjo Markkola, Ann-Catrin Östman & Marko Lamberg (toim.), 2014.

Sateenkaari-Suomi: seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa. Kati Mustola ja Johanna Pakkanen (toim.), 2007.

Aarnipuu, Tiia: Trans: sukupuolen muunnelmia,. 2008.

 
Arviointi 

5-1/uusittava

 
Ajankohta 

KTK:n yleiset tenttipäivät/ EXAM, esseet sovitaan vastuuhenkilön kanssa.

 
Vastuuhenkilö 

Pälvi Rantala

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä