Opintojakso

Hae opetus/tentit
XNTU1529 Sukupuoli ja oikeus I, 5 op 
Koodi XNTU1529  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Sukupuoli ja oikeus I  Lyhenne Sukupuoli ja oi 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0443 Sukupuolentutkimus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden tiedekunta 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Nousiainen, Kevät & Pylkkänen, Anu  Sukupuoli ja oikeuden yhdenvertaisuus   2001  - Saatavuus
     Pylkkänen, Anu  Trapped in equality : women as legal persons in the modernisation of Finnish law   2009  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  1. Tuntee sukupuolen merkityksen perusteet oikeudessa
  2. Tietää naisten oikeudellisen aseman historiallisen kehityksen pääpiirteet Suomessa
  3. Osaa tunnistaa oikeudellisiin ongelmiin liittyviä sukupuolisidonnaisia piirteitä.
 
Sisältö 
  • Opintojaksossa perehdytään sukupuolen merkitykseen oikeudessa erityisesti yhdenvertaisuuden näkökulmasta.
  • Lisäksi tutustutaan eri oikeudenalojen sukupuolisidonnaisiin erityiskysymyksiin.
 
Toteutus ja työmuodot 

Opintojakso suoritetaan joko tenttimällä vaadittu kirjallisuus tai kirjoittamalla essee, ellei kontaktiopetusta järjestetä. Valitaan kolme teosta seuraavasta kirjallisuudesta. Esseesuorituksesta on sovittava sähköpostitse vastuuhenkilön kanssa. Itsenäisen työn osuus 135 h. Opintojakso suoritetaan joko tenttimällä vaadittu kirjallisuus OTK:n yleisenä tenttipäivänä tai kirjoittamalla esseitä. Esseesuorituksesta: lähetetään tieto vastuuhenkilölle sähköpostitse esseetehtäviä varten. Korvaavasta luento-opetuksesta tai verkkokursseista ilmoitetaan erikseen. Itsenäisen työn osuus 135 h.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Nousiainen, Kevät & Pylkkänen, Anu 2000. Sukupuoli ja oikeuden yhdenvertaisuus.

Pylkkänen, Anu: Trapped in Equality: women as legal persons in the modernisation of Finnish law, 2009.

 
Arviointi 

5-1/uusittava

 
Ajankohta 

OTK:n yleinen tenttipäivä tai vapaavalintainen (esseesuoritus).

 
Vastuuhenkilö 

Mirva Lohiniva-Kerkelä

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä