Opintojakso

Hae opetus/tentit
XNTU1530 Sukupuoli ja sosiaalityö, 5 op 
Koodi XNTU1530  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Sukupuoli ja sosiaalityö  Lyhenne Sukupuoli ja so 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0443 Sukupuolentutkimus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Henna Pirskanen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Dominelli, Lena  Feminist social work  2002  -  
     http://gendocs.ru/docs/11/10314/conv_1/file1.pdf
     Hicks, Stephen  Social work and gender: An argument for practical accounts. Qualitative Social Work 2015.  2014  - Saatavuus
     Kuronen Marjo, Granfelt, Nyqvist ja Petrelius toim.  Sukupuoli ja sosiaalityö  2004  - Saatavuus
     Lehtonen, Irma  Vaiettu biseksuaalisuus  2015  - Saatavuus
     http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1034-3


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  1. ymmärtää mitä feministinen sosiaalityö on
  2. hahmottaa sukupuolentutkimuksen lähestymistapoja sosiaalityön käytännöissä ja tutkimuksessa
  3. käsittää sukupuolen merkityksen sosiaalipoliittisissa ja sosiaalityön käytännöissä
 
Sisältö 

Opintojaksossa perehdytään sukupuoleen ja sen merkitykseen sosiaalityössä.

 
Toteutus ja työmuodot 

Opintojakso suoritetaan tenttimällä vaadittava kirjallisuus YTK:n yleisenä tenttipäivänä tai kirjoittamalla essee.

Esseen ohjeistus vastuuopettajalta. Itsenäisen työn osuus 135 h.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Dominelli, Lena: Feminist Social work: theory and Practice., 2002. Saatavana verkossa http://gendocs.ru/docs/11/10314/conv_1/file1.pdf  

Hicks, Stephen: Social work and gender: An argument for practical accounts. Qualitative Social Work 2015, (14)4, 471–487. Saatavana E-lehtenä kirjaston tietokannoista.

Kuronen, Marjo ym. (toim.) 2004. Sukupuoli ja sosiaalityö: Sosiaalityön tutkimuksen 3. vuosikirja.

Lehtonen, Irma: Vaiettu biseksuaalisuus, 2015. Saatavana verkossa https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/157563/vaiettub.pdf?sequence=1

 
Arviointi 

5-1/uusittava

 
Ajankohta 

YTK:n yleiset tenttipäivät, esseesuoritus sovitaan vastuuhenkilön kanssa.

 
Vastuuhenkilö 

Irmeli Kari-Björkbacka

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä