Opintojakso

Hae opetus/tentit
XNTU3556 Queer-tutkimus, 5 op 
Koodi XNTU3556  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Queer-tutkimus  Lyhenne Queer-tutkimus 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0443 Sukupuolentutkimus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Hanna Peltomaa 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Hall Donald  Queer Theories    - Saatavuus
     Wilchins, Riki  Queer Theory, Gender Theory  2004  -  
     Juvonen, Tuula  Kaapista kaapin päälle. Homoseksuaaliset ihmiset ja heidän oikeutensa edustuksellisessa politiikassa  2015  - Saatavuus
     Kalha Harri  Tom of Finland: taidetta seksin vuoksi    - Saatavuus
     Kangasvuo, Jenny  Suomalainen biseksuaalisuus : käsitteen ja kokemuksen kulttuuriset ehdot  2014  - Saatavuus
     http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526205526.pdf
     Karkulehto, Sanna.   Kaapista kaanoniin ja takaisin : Johanna Sinisalon, Pirkko Saision ja Helena Sinervon teosten queer-poliittisia luentoja  2007  - Saatavuus
     Kekki, Lasse & Ilmonen, Kaisa (toim.)  Pervot pidot. Homo-, lesbo- ja queer-näkökulmia kirjallisuudentutkimukseen  2004  -  
     Löfström, Jan   Sukupuoliero agraarikulttuurissa se nyt vaan on semmonen   1999  - Saatavuus
     Moring, Anna  Oudot perheet : normeja ja ihanteita 2000-luvun Suomessa   2013  - Saatavuus
     https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/39269/oudotper.pdf?sequence=1
     Sorainen, Antu  Rikollisia sattumalta?  2005  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. osaa tarkastella kriittisesti sukupuolta ja seksuaalisuutta
2. tuntee queer-tutkimuksen keskeisimpiä teorioita
3. tuntee alan ajankohtaista keskustelua.

 
Sisältö 

Opintojaksolla tarkastellaan kriittisesti seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta kyseenalaistamalla seksuaalisten kategorioiden ja heteronormatiivisen sukupuolijärjestelmän perusteita tutkimalla lesbo-, homo-, bi- ja heteroseksuaalisuuksia sekä transsukupuolisuutta ja näiden historiallisia ehtoja.

 
Toteutus ja työmuodot 

Opintojakso suoritetaan joko tenttimällä vaadittu kirjallisuus tai kirjoittamalla essee. Valitaan yksi teos kohdasta 1 ja kaksi teosta kohdasta 2. Esseesuorituksesta: opiskelija lähettää tiedon valitsemistaan kirjoista vastuuhenkilölle sähköpostitse saadakseen esseetehtävät. Itsenäisen työn osuus 135 h.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

1.
Hall, Donald E.: Queer Theories, 2003 [e-kirja] 

Wilchins, Riki: Queer Theory, Gender Theory, 2004

2.
Juvonen, Tuula: Kaapista kaapin päälle. Homoseksuaaliset ihmiset ja heidän oikeutensa edustuksellisessa politiikassa, 2015 
Kalha, Harri: Tom of Finland: taidetta seksin vuoksi, 2012

Kangasvuo, Jenny: Suomalainen biseksuaalisuus: Käsitteen ja kokemuksen kulttuuriset ehdot, 2014. Saatavana myös verkossa: http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526205526.pdf
Karkulehto, Sanna: Kaapista kaanoniin ja takaisin. Johanna Sinisalon, Pirkko Saision ja Helena Sinervon teosten queer-poliittisia luentoja, 2007.
Kekki, Lasse & Ilmonen, Kaisa (toim.): Pervot pidot. Homo-, lesbo- ja queer-näkökulmia kirjallisuudentutkimukseen, 2004.
Löfström, Jan: Sukupuoliero agraarikulttuurissa, 1999

Moring, Anna: Oudot perheet: Normeja ja ihanteita 2000-luvun Suomessa, 2013. Saatavana myös verkossa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/39269/oudotper.pdf?sequence=1

Sorainen, Antu: Rikollisia sattumalta?: naisten keskinäistä haureutta koskevat oikeudenkäynnit 1950-luvun Itä-Suomessa, 2005

 

 
Arviointi 

5-1/uusittava

 
Ajankohta 

KTK:n yleiset tenttipäivät/ EXAM tai esseesuoritus, joka sovitaan tentaattorin kanssa.

 
Vastuuhenkilö 

Hanna Peltomaa

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä