Opintojakso

Hae opetus/tentit
XNTU3559 Sukupuoli ja väkivalta, 5 op 
Koodi XNTU3559  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Sukupuoli ja väkivalta  Lyhenne Sukupuoli ja vä 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0443 Sukupuolentutkimus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Päivi Naskali 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
1.
     Jokinen, Arto   Panssaroitu maskuliinisuus mies, väkivalta ja kulttuuri   2000  - Saatavuus
     Laitinen, Merja   Häväistyt ruumiit, rikotut mielet tutkimus lapsina läheissuhteissa seksuaalisesti hyväksikäytettyjen  2004  - Saatavuus
     Lanttu, Emmi  Naisten tekemä väkivalta  2016  - Saatavuus
     http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/99101/978-952-03-0138-5.pdf?sequence=1
     Manninen, Sari  Iso, vahva, rohkee - kaikenlaista  2010  - Saatavuus
     Huuki, Tuija  Koulupoikien statustyö väkivallan ja välittämisen valokiilassa  2010  - Saatavuus
     Nikupeteri, Anna  Vainottuna. Eron jälkeisen vainon tunnistaminen ja uhrien kohtaaminen  2016  - Saatavuus
     http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-484-931-9
     Näre, Sari & Ronkainen, Suvi  Paljastettu intiimi sukupuolistuneen väkivallan dynamiikkaa   2008  - Saatavuus
     Niemi, Johanna   Sukupuolistunut väkivalta : oikeudellinen ja sosiaalinen ongelma  2017  - Saatavuus
     Karkulehto, S. & Rossi, L-M.  Sukupuoli ja väkivalta. Lukemisen etiikkaa ja politiikkaa  2017  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

1. on tietoinen väkivallan erilaisista ilmenemismuodoista
2. pystyy tunnistamaan sukupuolittuneen väkivallan ilmiöitä arkielämässä
3. ymmärtää väkivallan seurauksia yksilölle ja yhteiskunnalle
4. omaa valmiuksia käsitteellistää väkivallan ilmiöiden eri muotoja.

 
Sisältö 

Opintojaksossa väkivaltaa tarkastellaan sukupuolittuneena, kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Opintojakson kirjallisuuden avulla perehdytään mm. seuraaviin väkivallan ilmenemismuotoihin: lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön, lähisuhdeväkivaltaan sekä rakenteelliseen ja symboliseen väkivaltaan.

 
Toteutus ja työmuodot 

Opintojakson voi suorittaa joko tenttimällä siihen kuuluva kirjallisuus tai kirjoittamalla sen pohjalta essee.

Esseesuoritus: lähetä tieto valitsemastasi kirjallisuudesta vastuuhenkilölle sähköpostitse.

Itsenäisen työn osuus 135 h.

 

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Valitaan kolme teosta: 

Jokinen, Arto: Panssaroitu maskuliinisuus: mies, väkivalta ja kulttuuri, 2000

Laitinen, Merja 2004. Häväistyt ruumiit, rikotut mielet: tutkimus lapsina läheissuhteissa hyväksikäytettyjen naisten ja miesten elämästä.

Lattu, Emmi: Naisten tekemä väkivalta, 2016. target=_blank>http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/99101/978-952-03-0138-5.pdf?sequence=1

Manninen, Sari: Iso, vahva ja rohkee – kaikenlaista"– maskuliinisuudet, poikien valtahierarkiat ja väkivalta koulussa, 2010. (e-julkaisu http://www.herkules.oulu.fi)

TAI

Huuki, Tuija: Koulupoikien statustyö väkivallan ja välittämisen valokiilassa, 2010. (e-julkaisu http://www.herkules.oulu.fi)

Nikupeteri, Anna: Vainottuna. Eron jälkeisen vainon tunnistaminen ja uhrien kohtaaminen. 2016. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-484-931-9

Paljastettu intiimi sukupuolistuneen väkivallan dynamiikkaa 2008. Näre, Sari & Ronkainen, Suvi (toim.)

Sukupuolistunut väkivalta. Sosiaalinen ja oikeudellinen ongelma. Niemi, Kainulainen, Honkatukisa (toim.) 2017 OBS: yksi kirjastossa, pitää tilata kurssikirjoihin

Sukupuoli ja väkivalta: Lukemisen etiikkaa ja politiikkaa. Karkulehto, Sanna & Rossi, Leena-Maija (toim.), 2017.

 
Arviointi 

5-1/uusittava

 
Ajankohta 

KTK:n yleiset tenttipäivät/ EXAM, esseesuorituksesta sovitaan vastuuhenkilön kanssa. 

 
Vastuuhenkilö 

Professori

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä