Opintojakso

Hae opetus/tentit
XNTU3531 Sukupuoli aikuiskasvatuksessa, 5 op 
Koodi XNTU3531  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Sukupuoli aikuiskasvatuksessa  Lyhenne Sukupuoli aikui 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0443 Sukupuolentutkimus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Kirsti Lempiäinen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Allan, Elizabeth J  Policy discourses, gender, and education constructing  2008  - Saatavuus
     Burke, Penny Jane   Reconceptualising lifelong learning feminist interventions   2007  - Saatavuus
     Jo-Anne Dillabough, Julie McLeod and Martin Mills  Troubling gender in education  2009  - Saatavuus
     Brunila, Kristiina  Sukupuolten tasa-arvo korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa  2009  -  
     Husu, Liisa & Rolin, Kristiina  Tiede, tieto ja sukupuoli   2005  - Saatavuus
     Marjut Pietiläinen  Vaaka vaaterissa?  2007  - Saatavuus
     Keskitalo-Foley, Seija  Lappilaisia naisia uuden talouden ajassa : tulkintoja hallinnasta, toimijuudesta, koulutuksesta ja yrittäjyydestä   2011  - Saatavuus
     Ojala, Hanna  Opiskelemassa tavallaan : vanhat naiset ikäihmisten yliopistossa  2010  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. pystyy tarkastelemaan aikuiskasvatusta sukupuolittuneena, yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä
2. osaa analysoida aikuiskasvatusta osana koulutuspolitiikkaa
3. tunnistaa aikuiskasvatuksen sukupuolittuneita rakenteita ja käytäntöjä.

 
Sisältö 

Opintojakso perehdyttää teemoihin jotka koskevat koulutuksen sukupuolittuneita ehtoja ja tiedon tuottamista.

 
Toteutus ja työmuodot 

Opintojakson voi suorittaa joko tenttimällä opintojakson kirjallisuus tai kirjoittamalla sen pohjalta esseen. Esseesuoritus: lähetä tieto valitsemastasi kirjallisuudesta tentaattorille sähköpostitse. Itsenäisen työn osuus 135 h.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Valitaan kolme kirjaa seuraavista, yksi jokaisesta kohdasta:

1.
Allan, Elisabeth J
2007. Policy Discourses, Gender, and Education: constricting women’s status.
Burke, Penny  Jane & Jackson, Sue 2007. Reconceptualizing lifelong learning: feminist interventions.
Dillabough, Jo-Anne ym. 2009. Troubling gender in education.

2.
Brunila, Kristiina 2009. Sukupuolten tasa-arvo korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa. http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1482802 
Tiede, tieto ja sukupuoli. Husu, Liisa (toim.) 2005 
Vaaka vaaterissa?: Sukupuolten tasa-arvo Suomessa 2006. Tilastokeskus.

3.
Keskitalo-Foley, Seija 2011. Lappilaisia naisia uuden talouden ajassa. Tulkintoja hallinnasta, toimijuudesta, koulutuksesta ja yrittäjyydestä.
Ojala, Hanna 2010. Opiskelemassa tavallaan: vanhat naiset ikäihmisten yliopistossa.

 
Arviointi 

5-1/uusittava

 
Ajankohta 

KTK:n yleiset tenttipäivät, esseestä sovitaan vastuuhenkilön kanssa.

 
Vastuuhenkilö 

Kirsti Lempiäinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä