Opintojakso

Hae opetus/tentit
XNTU3535 Sukupuoli ja oikeus II, 5 op 
Koodi XNTU3535  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Sukupuoli ja oikeus II  Lyhenne Sukupuoli ja oi 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0443 Sukupuolentutkimus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden tiedekunta 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Anttila, Outi  Kohti tosiasiallista tasa-arvoa? : sukupuolisyrjinnän kiellot oikeudellisen pluralismin aikana  2013  - Saatavuus
     Jokila, Helena.  Tahdonvastainen suostumus ja liiallisen luottamuksen hinta : raiskauksen ja muiden seksuaalirikosten oikeudellisen tiedon konstruktiot  2010  - Saatavuus
     Hart, L.  Relational subjects : family relations, law and gender in the European Court of Human Rights  2016  - Saatavuus
     Nummijärvi, Anja   Palkkasyrjintä oikeudellinen tutkimus samapalkkaisuuslainsäädännön sisällöstä ja toimivuudesta   2004  - Saatavuus
     Pylkkänen, Anu   Puoli vuodetta, lukot ja avaimet nainen ja maalaistalous oikeuskäytännön valossa 1660-1710   1990  - Saatavuus
     Kotanen, Riikka  Näkymättömästä näkökulmaksi : parisuhdeväkivallan uhrit ja oikeudellisen sääntelyn muutos Suomessa  2013  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. osaa tarkastella oikeudellisia ilmiöitä sukupuolen merkityksen tunnistaen
2. osaa analysoida oikeuden muodollista neutraalisuutta sukupuolen näkökulmasta
3. tuntee naisoikeudellista tutkimusta, sen kysymyksenasettelua ja menetelmiä.

 
Sisältö 

Opintojaksolla perehdytään kotimaisiin naisoikeuden alaan liittyviin oikeustieteellisiin tutkimuksiin.

 
Toteutus ja työmuodot 

Suoritetaan valitsemalla kolme kirjaa alla olevista vaihtoehdoista siten, ettei kirjoja ole tentitty muissa kohdissa.

Itsenäisen työn osuus 135 h.

Lukuvuonna 2018-2019 opintojakson voi suorittaa myös verkkokurssina Sukupuoli ja oikeus OTMVAL0007, tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen weboodissa.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Anttila, Outi: Kohti tosiasiallista tasa-arvoa?: Sukupuolisyrjinnän kiellot oikeudellisen pluralismin aikana, 2013
Jokila, Helena: Tahdonvastainen suostumus ja liiallisen luottamuksen hinta: raiskauksen ja muiden seksuaalirikosten oikeudellisen tiedot konstruktiot, 2010
Hart, Linda, Relational Subjects : Family relations, law and gender in the European Court of Human Rights, 2016. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/161283/RELATION.pdf?sequence=1
Nummijärvi, Anja: Palkkasyrjintä: oikeudellinen tutkimus samapalkkaisuus-lainsäädännön sisällöstä ja toimivuudesta, 2004
Pylkkänen, Anu: Puoli vuodetta, lukot ja avaimet, 1990
Kotanen, Riikka, Näkymättömästä näkökulmaksi: parisuhdeväkivallan uhrit ja oikeudellisen sääntelyn muutos Suomessa, 2013. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38662/kotanen_vaitoskirja.pdf?sequence=1
tai muu tentaattorin kanssa erikseen sovittava teos.

 
Arviointi 

5–1/uusittava

 
Tenttipäivät 

OTK:n naisoikeuden yleiset tenttipäivät.

 
Vastuuhenkilö 

Mirva Lohiniva-Kerkelä

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä