Opintojakso

Hae opetus/tentit
ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot, 3 op / 2 ov 
Koodi ayKAKA0003  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Akateemiset opiskelutaidot  Lyhenne Akateemiset opi 
Laajuus3 op / 2 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiYleisopinnot Oppiaine0 Määrittelemätön 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Avoin yliopisto 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojen jälkeen opiskelija osaa
- hahmottaa kokonaiskuvan akateemisesta tiedeyhteisöstä ja oman jäsenyytensä tässä yhteisössä
- tunnistaa oman oppimistyylinsä, opiskelukykynsä ja opiskelutaitojensa vahvuudet ja kehittämistarpeet sekä ymmärtää hyvinvoinnin merkityksen osana opiskelutaitoja
- tunnistaa opiskeluhyvinvoinnin ja opiskelutaitojen kehittämistapoja
- hallitsee tiedonhaun perusteet sekä osaa hyödyntää tietokantoja ja elektronisia tiedonlähteitä
- käyttää hyödykseen verkko-opiskelun ja www-pohjaisten oppimisympäristön mahdollisuuksia.

 
Sisältö 
Opintojakso jakaantuu kolmeen moduuliin:

Leiri-moduuli tutustuttaa opiskelijan akateemisen opiskelun tausta-ajatuksiin ja omien opintojen suunnitteluun sekä perehdyttää keinoihin huolehtia omasta opiskelukyvystä ja jaksamisesta.

Tiedonhaku-moduulissa perehdytään tiedonhaun perusteisiin ja opetellaan käyttämään kirjaston tietokantoja sekä elektronisia tiedonlähteitä.

Oppi-moduuli auttaa opiskelijaa tiedostamaan omia opiskeluun, lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä toimintatapoja sekä tukee niiden kehittymistä akateemiseen opiskeluun soveltuviksi.


 
Toteutus ja työmuodot 

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena Moodle-oppimisympäristössä.Opinnot sisältävät kurssimateriaalin pohjalta tehtäviä oppimistehtäviä ja tuutorin ohjaamia verkko­keskusteluita. Itsenäistä opiskelua tuetaan koko kurssin ajan tuutoroinnilla, mm. oppimistehtävistä opiskelija saa henkilökohtaisen palautteen.

 
Vaadittavat suoritukset 

Perehtyminen oppimateriaaliin, oppimistehtävien laatiminen ja osallistuminen verkkokeskusteluun.

 
Arviointi 

Opintojakson arviointi on hyväksytty tai hylätty. Suoritus arvioidaan oppimistehtävien ja verkkokeskusteluun osallistumiseen perustuen.

Hylätty: Kirjalliset tehtävät ovat suppeita, pintapuolisia, eivätkä vastaa lainkaan tai vastaavat heikosti tehtävänantoa, tai opiskelija ei ole toimittanut kaikkia vaadittuja tehtäviä määräajassa pyynnöistä huolimatta. Tiedonhakutehtäviä ei ole tehty. Opiskelija ei ole osallistunut ryhmäkeskusteluihin tai palauttanut niitä korvaavia tehtäviä.

Hyväksytty: Kirjalliset suoritukset vastaavat tehtävänantoa ja osoittavat, että opiskelija hahmottaa kokonaiskuvan akateemisesta tiedeyhteisöstä ja oman jäsenyytensä tässä yhteisössä. Kirjalliset tehtävät osoittavat myös, että opiskelija tunnistaa oman oppimistyylinsä ja opiskelukykynsä vahvuudet ja kehittämistarpeet sekä tietää niiden kehittämistapoja. Hyväksytty suoritus edellyttää myös, että tiedonhakutehtävät on suoritettu hyväksytysti. Opiskelija osallistuu verkkokeskusteluihin aktiivisesti sekä suorittaa kurssin oppimistehtävät määräajassa.

 
Ajankohta 

Lukuvuoden 2021 - 2022 aikana kurssi järjestetään kolme kertaa. Voit ilmoittautua mille tahansa toteutukselle.

Opintoihin otetaan max. 90 opiskelijaa / toteutus.


I toteutus ajalla 6.9.2021 - 24.10.2021. Ilmoittautuminen päättyy weboodissa 30.8.2021

II toteutus ajalla 25.10.2021 - 12.12.2021. Ilmoittautuminen päättyy weboodissa 30.9.2021

III toteutus ajalla 10.1.2022 - 27.2.2022. Ilmoittautuminen päättyy weboodissa 08.10.2021

 
Vastuuhenkilö 

Sirpa Purtilo-Nieminen

 
Opetuskieli 

Suomi

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
pidetty Akateemiset opiskelutaidot  Verkkokurssi  Sirpa Purtilo-Nieminen 
06.09.21 -24.10.21 -
ilmoittautumisaika on päättynyt Akateemiset opiskelutaidot  Verkkokurssi  Sirpa Purtilo-Nieminen 
25.10.21 -12.12.21 -
ilmoittautumisaika on päättynyt Akateemiset opiskelutaidot  Verkkokurssi  Sirpa Purtilo-Nieminen 
10.01.22 -27.02.22 -

Tulevat tentit
Ei tenttejä