Opintojakso

Hae opetus/tentit
LAPE0722 Matemaattisen ajattelun kehittyminen, 3 op 
Koodi LAPE0722  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Matemaattisen ajattelun kehittyminen  Lyhenne Matemaattisen a 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiOpettajan monialaiset opinnot Oppiaine0514 Matematiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Pieti Tolvanen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Leo Bernoulli, Eija Ketola, Anu Tuominen   Matematiikan tietokirja: alakoulun oppimäärä ja didaktiikka   2011  - Saatavuus
     Van de Walle, John A.   Elementary and middle school mathematics : teaching developmentally  2013  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • laskea sujuvasti peruslaskutoimituksia rationaalilukujen alueella
 • esittää peruslaskutoimitukset suullisesti ja kirjallisesti matemaattisilla symboleilla
 • selittää peruslaskutoimitusten toimintaperiaatteet ja laskuoperaatioiden väliset yhteydet
 • kytkeä murtolukujen ja desimaalilukujen erilaiset esitystavat prosenttilaskuihin
 • käyttää erilaisia opetusmenetelmiä ja motivointikeinoja matematiikan opetuksessaan
 • soveltaa toiminnallisia, oppilas- ja ongelmakeskeisiä lähestymistapoja opetuksessaan
 
Sisältö 
 • Ongelmalähtöinen matematiikan opetus, representaatiot ja mallit sekä toimintavälineet ja toiminnallisuus kurssin keskeisissä matematiikan sisällöissä. Sisältöihin tutustutaan aineenhallinnan ja opetuksen näkökulmista.
 • Keskeisiä matemaattisen ja pedagogisen sisältötiedon alueita: lukuteorian perusteita, rationaaliluvut ja laskutoimitukset rationaalilukualueella, prosenttilaskenta, algebran perusteita (yhtälöt), tilastotiede ja todennäköisyys.
 
Toteutus ja työmuodot 
 • Kontaktiopetus 30 h: Suurryhmäopetus 10 h, pienryhmäopetus 20 h 2 op
 • Yhteisöllinen työskentely 25 h: laskuharjoitukset, tilastotieteen ryhmätehtävä, ongelmalähtöisen matematiikan tunnin suunnittelu 1 op
 • Itsenäinen työskentely 25 h (sisältyy 3 op:een)
 
Vaadittavat suoritukset 
 • Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista suurryhmä- ja pienryhmäopetukseen sekä tenttiin, suurryhmä- ja pienryhmäopetuksen aikana työstettävien tehtävien suorittamista, yksilöllisten ja yhteisöllisten tehtävien suorittamista.
 • LAPE0722-1 Tentti
 • LAPE0722-2 Kurssitehtävät
 • LAPE0722-3 Harjoitukset
 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 
 1. Bernoulli, L., Ketola, E. ja Tuominen, A. (2011). Matematiikan tietokirja, Alakoulun oppimäärä ja didaktiikkaa, Sanoma Pro.
 2. Van de Walle, J. A., Karp, K. & Bay-Williams, J. M. (2013). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally (8th ed.). Harlow: Pearson.
 3. Muu ajankohtainen kirjallisuus.
 
Oheiskirjallisuus 

 

 

 
Arviointi 

5 - 1 /hylätty

 
Ajankohta 

2. ja 3. periodi

 
Kohderyhmä 

2. lukuvuosi

 
Vastuuhenkilö 

Matematiikan, fysiikan ja kemian didaktiikan yliopisto-opettaja Pieti Tolvanen

 
Pakollisuus 

Pakollinen/Compulsory

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä