Opintojakso

Hae opetus/tentit
TKTA0100 Taloustieteen perusopinnot, 10-25 op / 15 ov 
Koodi TKTA0100  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Taloustieteen perusopinnot  Lyhenne Taloustieteen p 
Laajuus10-25 op / 15 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0402 Kansantaloustiede 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Taloustieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa 
- kuvailla taloudellisen toiminnan perusperiaatteet ja taloustieteen tavan käsitellä taloudellista toimintaa
- esitellä talousyksiköiden kuten kotitalouksien, yritysten, julkisen sektorin ja muiden yhteisöjen tavoitteellisen taloudellisen toiminnan luonteen
- kuvata talousyksiköiden välistä vuorovaikutusta. Tämä koskee niin kuluttajien ja yritysten välistä vuorovaikutusta markkinoilla, kuin myös esimerkiksi kuluttajien ja julkisen sektorin välistä vuorovaikutusta
- kuvailla Suomen kansantalouden erityispiirteet sekä taloutta kuvaavat tietolähteet
- soveltaa taloustieteen lähestymistapaa joihinkin yhteiskunnan kannalta keskeisiin asioihin kuten esimerkiksi julkisen sektorin rooliin taloudellisessa toiminnassa 
- analysoida yleistä julkisuudessa käytävää talouteen liittyvää keskustelua.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä