Opintojakso

Hae opetus/tentit
SOPT1100 Politiikkatieteiden ja sosiologian perusopinnot, 25 op 
Koodi SOPT1100  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Politiikkatieteiden ja sosiologian perusopinnot  Lyhenne Politiikkatiete 
Laajuus25 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0417 Sosiologia 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Politiikkatieteiden ja sosiologian perusopinnot tarjoavat monipuolista tietoa ja ymmärrystä sosiaalisen, kulttuurisen ja poliittisen luonteesta samalla kun kehittävät kykyä tulkita yhteiskunnallisia ilmiöitä. Politiikkatieteiden ja sosiologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa tieteenalojen keskeiset käsitteet, teoriat, metodit ja tutkimuskäytännöt. Opiskelija osaa asettaa kysymyksiä, keskustella ja kirjoittaa tieteellisen argumentoinnin keinoja käyttäen.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä