Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0116 Mediakasvatus, 3 op 
Koodi UKUV0116  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Mediakasvatus  Lyhenne Mediakasvatus 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Annamari Manninen 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa mediakasvatuksen lähestymistapoja, taustaa ja käsitteistöä
- lukea kriittisesti mediaa
- tuottaa ja julkaista omia mediasisältöjä
- käyttää medialukutaitoa harjoittavia opetusmenetelmiä ja sovelluksia
- käyttää mediavälineitä osana omaa ilmaisua ja kuvataidekasvatusta
- hahmottaa median käyttöä opetuksessa ja oppimisessa

 
Sisältö 

Johdatus mediakasvatuksen teoreettisiin taustoihin ja käytännön lähestymistapoihin. Median tuottamisen ja vastaanottamisen taitojen vahvistaminen ja käsitteellistäminen. Median kuvastojen ja ilmiöiden tarkastelu, analysointi ja arviointi. Tutustuminen verkkojulkaisuun, opetussovelluksiin, tiedon visualisointiin, multimediaan ilmaisuvälineenä ja ohjelmointiin osana kuvataidekasvatusta.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot 7 h ja ohjatut harjoitustyöt 24 h, itsenäinen työskentely 50 h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin, annetut tehtävät ja lopputyö.

 
Oheiskirjallisuus 

Pekkala, L., Salomaa, S. & Spišák, S., 2016. Monimuotoinen mediakasvatus.
Herkman, J., 2007. Kriittinen mediakasvatus.
Pönkä, H., 2017. Open somekirja.
Pönkä, H., 2015. Sosiaalisen median käsikirja.
Räsänen, M., 2015. Visuaalisen kulttuurin monilukukirja.
Kumpulainen, K., 2011. Digitarinat: Elämyksiä, oppimista ja yhteisöllisyyttä. Teoksessa: Liikkuva kuva: muuttuva opetus ja oppiminen, s. 53-70.

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

1.periodi

 
Kohderyhmä 

2. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Kuvataidekasvatus/Annamari Manninen

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Mediakasvatus kuvataidekasvatuksen perusopiskelijoille  Luentokurssi  Marjo Pernu 
29.08.19to 09.00-12.00
30.08.19pe 09.00-11.00
05.09.19to 09.00-12.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä