Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0635 Kuvataidekasvatuksen yhteisöprojekti, 6 op 
Koodi UKUV0635  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kuvataidekasvatuksen yhteisöprojekti  Lyhenne Kuvataidekasvat 
Laajuus6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Antti Stöckell 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- toteuttaa kuvataidekasvatuksen alaan liittyvän yhteisöprojektin

 
Sisältö 

Projektista riippuen sisältö painottuu seuraaviin osa-alueisiin: kuvataidekasvatuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus, yhteisötaide- ja soveltava kuvataide erityisesti pohjoisissa ympäristöissä, taiteen hyvinvointivaikutus, kuvataidekasvatus vapaassa sivistystyössä, vanhustyössä ja kolmannella sektorilla. Projektin sisältöalueet ja kohteet valitaan vuosittain ajankohtaisista teemoista. Opiskelijat voivat myös yksin tai ryhmissä tehdä ehdotuksia aihepiireistä tai projektikohteista. Perehtyminen jonkin kuvataidekasvatuksen alan tutkimukseen ja toiminnan kehittämiseen.

 
Edeltävät opinnot 

UKUV0122 Projektin organisointi ja hallinta 2 op tai UKUV0634 Projektin organisointi ja hallinta 3 op

 
Toteutus ja työmuodot 

Projektin suunnittelu, rahoituksen ja yhteistyötahojen hankinta, toteutus, dokumentointi, arviointi ja raportointi. Kevätlukukaudella kerran kuukaudessa seminaarityöskentelyä, jossa tarkastellaan projektien etenemistä. Päätösseminaari 4 h. Ohjauksen määrä riippuu projektin luonteesta. Projektin toteutukseen opiskelija käyttää yhteensä aikaa noin 160 tuntia.

 
Vaadittavat suoritukset 

Projektisuunnitelma, projektin toteutus ja projektiraportointi vaadittavalla tavalla. Projektiraportin esittely seminaarissa.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Ks. Projektin organisointi ja hallinta -kurssin kirjallisuus

 
Arviointi 

5–1/uusittava

 
Ajankohta 

1.-4. periodit

 
Kohderyhmä 

Kurssin aloitus kandiopintojen 3.vuoden 4.periodissa,
projektin toteutus maisteriopinnot, 1. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, kuvataidekasvatuksen yliopistolehtorit ja yliopisto-opettajat

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kuvataidekasvatuksen yhteisöprojekti 2021-2022  Luentokurssi  Suvi Autio,
Mirja Hiltunen,
Maria Huhmarniemi,
Timo Jokela,
Elina Luiro,
Antti Stöckell 
24.05.21ma 09.00-12.00
08.09.21ke 12.00-14.00
10.01.22ma 09.00-12.00
31.01.22ma 13.00-16.00
01.03.22ti 13.00-16.00
29.03.22ti 13.00-16.00
26.04.22ti 16.00-19.00
16.05.22ma 13.00-16.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä