Opintojakso

Hae opetus/tentit
XRUO0010 Ruotsin suullisen viestinnän kurssi Glädjeprat (CEFR B2), 3 op 
Koodi XRUO0010  Voimassaolo 01.08.2012 - 31.07.2018
Nimi Ruotsin suullisen viestinnän kurssi Glädjeprat (CEFR B2)  Lyhenne Ruotsin suullis 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0015 Ruotsin kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. selviytyy käytännön elämän viestintätilanteissa
2. osaa kommunikoida asianmukaista terminologiaa käyttäen oman alan viestintätilanteissa ja perustella mielipiteitään erilaisissa vapaa-ajan ja työelämän tilanteissa
3. saavuttaa vähintään B2 -tason suullisen taidon eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan.

 
Sisältö 

Viestinnällisiä suullisia harjoituksia ajankohtaisista aiheista sekä esittelyitä ja neuvottelutilanteita, rentoa rupattelua vapaa-aikaan ja arkielämään liittyen.

 
Edeltävät opinnot 

Ruotsin pakolliset peruskurssit: kirjallinen ja suullinen taito suoritettu.

 
Toteutus ja työmuodot 

Kurssilla valitaan yhdessä kattava teema sekä tarvittaessa sille alateemoja, joista keskustellaan. Tutustutaan teemaan liittyviin teksteihin, videopätkiin sekä opiskelijoitten kuvakollaaseihin sekä keskustellaan niistä. Kurssilla katsotaan myös elokuva, josta keskustellaan.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen kurssille puhujana ja kuuntelijana ja siellä vaadittavat suulliset tehtävät sekä valmentautuminen suullisiin tehtäviin.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

3. periodi

 
Kohderyhmä 

2. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Tiina Kiuru

 
Opetuskieli 

Suomi
Ruotsi

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä