Opintojakso

Hae opetus/tentit
SGER1112 Gerontologian erityiskysymykset, 5 op 
Koodi SGER1112  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Gerontologian erityiskysymykset  Lyhenne Gerontologian e 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0891 Gerontologia 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Pia Skaffari 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Saarenheimo ja Pietilä  MielenMuutos masennuksen hoidossa.  2011  - Saatavuus
     Twigg, Julia ja Martin, Wendy  Routledge Handbook of Cultural Gerontology.  2015  - Saatavuus
     Seppänen  Gerontologinen sosiaalityö. Teoksessa Kananoja ja Lähteinen ja Marjamäki (toim.) Sosiaalityön käsikirja, sivut 260-270.  2017  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa vanhenemisen biologisena, psyykkisenä, psykologisena ja sosiaalisena ilmiö
  • tunnistaa vanhenemiseen liittyviä erityiskysymyksiä.
 
Sisältö 

Biologiset vanhenemismuutokset, muistisairaudet, vanheneminen psykologian, gerontologisen sosiaalityön ja toimijuuden näkökulmasta.
Intersektionaalinen näkökulma vanhenemiseen.

 
Edeltävät opinnot 

SGER1116 Johdatus sosiaaligerontologiaan

 
Toteutus ja työmuodot 

Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kirjallisuuskuulustelu EXAMissa, joka voidaan suorittaa myös esseenä.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Saarenheimo & Pietilä (2011) MielenMuutos masennuksen hoidossa. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto. https://www.vtkl.fi/document/1/2498/aa1bfed/MielenMuutos_masennuksen_hoidossa_raportti.pdf

Twigg, Julia & Martin, Wendy (2015) Routledge Handbook of Cultural Gerontology. Abingdon: Routledge, sivut 189-292 (Intersectionality and age) ja sivut 385-470 (Time and space).

Seppänen: Gerontologinen sosiaalityö (2017). Teoksessa Kananoja & Lähteinen & Marjamäki (toim.) Sosiaalityön käsikirja, sivut 260–270.

 
Ajankohta 

2. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Sosiaalityön yliopistonlehtori

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä