Opintojakso

Hae opetus/tentit
SGER1114 Ikääntymisen sosiokulttuurisuus ja iäkkäiden arjen toimivuus, 5 op 
Koodi SGER1114  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ikääntymisen sosiokulttuurisuus ja iäkkäiden arjen toimivuus  Lyhenne Ikääntymisen so 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0891 Gerontologia 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Kirsi Päykkönen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Ojala & Pietilä (toim.)  Miehistä puhetta.  2013  - Saatavuus
     Lisätiedot Sivut 58-114 ja 225-305.
     Riekkinen-Tuovinen  Sosiokulttuurista vanhustyötä paikantamassa. Tutkimus erilaisissa vanhusten asumisympäristöissä.    - Saatavuus
     Lisätiedot http://epublications.uef.fi/pub/um_isbn_978-952-61-2703-3/um_isbn_978-952-61-2703-3.pdf
     Ash  Safeguarding older people from abuse: Critical contexts to policy and practice.  2014  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • jäsentää ikääntymistä sosiokulttuurisena ja kokemuksellisena ilmiönä,
  • tarkastella ikääntymistä arjen näkökulmasta ja
  • tunnistaa vanhenemiseen liittyviä riskejä.

 

 
Sisältö 

Ikääntyminen sosiokulttuurisena ilmiönä, ikääntymisen kokemuksellisuus, ikääntyneiden arki, kaltoinkohtelu sekä teknologia arjen haastajana ja tukena.

 
Edeltävät opinnot 

SGER1116 Johdatus sosiaaligerontologiaan

 
Toteutus ja työmuodot 

SGER1114A Verkkotehtävä. SGER1114B Kirjallisuus.

 
Vaadittavat suoritukset 

Verkkotehtävän tekeminen (2 op).

Kirjallisuuskuulustelu, EXAMissa, joka voidaan suorittaa myös esseenä.

 (3 op).

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

SGER1114B:

Ojala & Pietilä (toim.) (2013) Miehistä puhetta: miehet, ikääntyminen ja kulttuuriset mallit. Tampere: TUP. Sivut 58–114 ja 225–305. http://tampub.uta.fi/handle/10024/103169


Riekkinen-Tuovinen (2018) Sosiokulttuurista vanhustyötä paikantamassa. Tutkimus erilaisissa vanhusten asumisympäristöissä. Kuopio: Itä-Suomen yliopisto. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61- 2703-3/urn_isbn_978-952-61-2703-3.pdf 

Ash (2014) Safeguarding older people from abuse: Critical contexts to policy and practice. Bristol: Policy Press.

 
Ajankohta 

3. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Sosiaalityön yliopisto-opettaja

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä