Opintojakso

Hae opetus/tentit
XKIR0003 Akateemiset tekstitaidot, itseopiskelukurssi, 1 op 
Koodi XKIR0003  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Akateemiset tekstitaidot, itseopiskelukurssi  Lyhenne Akateemiset tek 
Laajuus1 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0050 Viestintä 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakso auttaa opiskelijaa
1. ymmärtämään pohjatyön ja tekstintuottamisen prosessien erot
2. tunnistamaan eri tekstilajeja ja kielellisiä rekistereitä
3. käyttämään tekstilajiin sopivaa metatekstiä.

 
Sisältö 

Kurssin käytyään opiskelija osaa
1. suunnitella opiskeluun liittyviä tekstejä tavoitelähtöisesti
2. lukea tarkoituksenmukaisella tavalla tieteellisiä tekstejä
3. arvioida tekstejä sekä tekstilaji- että tavoitelähtöisesti.

 
Edeltävät opinnot 

Lukio-opinnot tai vastaavat.

 
Toteutus ja työmuodot 

Kurssi suoritetaan itsenäisesti Optimassa. Optimassa on sekä harjoituksia että luettavaa materiaalia. Tehtävien hyväksytty suorittaminen edellyttää syvällistä perehtymistä tekstimateriaaliin.

 
Vaadittavat suoritukset 

Hyväksyttyyn suorittamiseen kuuluu tehtävien tehtävänannon mukainen tekeminen ja aktiivinen läsnäolo oppimisympäristössä.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

Syys- ja kevätlukukausi

 
Kohderyhmä 

Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna.

 
Vastuuhenkilö 

Katriina Uljas-Rautio

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen OTK:n opiskelijoille (uusi tutkintorakenne).

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Akateemiset tekstitaidot, itseopiskelukurssi, ryhmä 3  Verkkokurssi  Katriina Uljas-Rautio  08.01.21 -05.03.21
ilmoittaudu Akateemiset tekstitaidot, itseopiskelukurssi, ryhmä 4  Verkkokurssi  Katriina Uljas-Rautio  19.03.21 -14.05.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Akateemiset tekstitaidot, itseopiskelukurssi, ryhmä 5  Verkkokurssi  Katriina Uljas-Rautio  01.06.21 -13.08.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä