Opintojakso

Hae opetus/tentit
ONVAL0005 Eurooppalainen hallinto-oikeus, 5 op 
Koodi ONVAL0005  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Eurooppalainen hallinto-oikeus  Lyhenne Eurooppalainen 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0300 Oikeustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Kirsi Kuusikko 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Mäenpää, Olli  Eurooppalainen hallinto-oikeus  2011  - Saatavuus
     Schwartze, Jürgen   Eurooppalaisen hallinto-oikeuden keskeiset periaatteet   1999  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakso on hallinto-oikeuden vapaaehtoinen täydentävä aineopintojakso.

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija eurooppalaisen hallinto-oikeuden erityiskysymyksiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- kertoa eurooppalaisen hallinto-oikeuden keskeiset piirteet unionin ja jäsenvaltioiden toiminnan näkökulmasta

- kuvata unionin jäsenvaltioiden hallinto-oikeudellisten järjestelmien keskeisiä piirteitä ja verrata niitä toisiinsa

 
Sisältö 

1. Eurooppalaisen hallinto-oikeuden järjestelmä, soveltaminen ja täytäntöönpano

2. Eurooppalaisen hallinto-oikeuden keskeiset periaatteet

 
Edeltävät opinnot 

Hallinto-oikeus I

 
Toteutus ja työmuodot 

Suoritustapa:

Vapaaehtoiset luennot, perehtyminen kirjallisuuteen ja kirjallinen kuulustelu, kirjalliset referaatit tai muut vastaavat kirjalliset työt.

Kirjallinen kuulustelu:

Tentti kestää viisi (5) tuntia. Tentissä on 4-6 essee-tyyppistä kysymystä.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kirjallinen kuulustelu. Opintojakson voi myös osittain suorittaa korvaavilla vapaaehtoisilla luennoilla (luentokuulusteluineen tai luentopäiväkirjoineen) tai erikseen sovittavilla kirjareferaateilla tai muilla vastaavilla kirjallisilla töillä.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

1. Mäenpää, O., Eurooppalainen hallinto-oikeus (2011).
2. Schwarze, J. - Laakso, S. - Kuuttiniemi,K., Eurooppalaisen hallinto-oikeuden keskeiset periaatteet (1999).

 
Aikataulu 

Opetuksesta ilmoitetaan erikseen.

 
Korvaavuudet 

Aineen vastuuopettaja ratkaisee korvaavuuksia koskevat asiat. Korvaavuuksia voidaan myöntää mm. ulkomaisista vastaavista opinnoista.

 
Vastuuhenkilö 

Kirsi Kuusikko

hallinto-oikeuden professori

Opintoneuvonta:

Opintoneuvontaa antaa hallinto-oikeuden professori

 
Opetuskieli 

Suomi/englanti

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Eurooppalainen hallinto-oikeus  Yleinen tentti  Kirsi Kuusikko 
12.05.22to 09.00-