Opintojakso

Hae opetus/tentit
ONVAL0007 Hallinto-oikeuden erityiskysymykset, 5 op 
Koodi ONVAL0007  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Hallinto-oikeuden erityiskysymykset  Lyhenne Hallinto-oikeud 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0300 Oikeustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Kirsi Kuusikko 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Keravuori-Rusanen, Marietta   Yksityinen julkisen vallan käyttäjänä valtiosääntöoikeudellinen tutkimus julkisen hallintotehtävän a  2008  - Saatavuus
     Kuusikko, Kirsi.   Oikeusasiamiesinstituutio  2011  - Saatavuus
     Hakalehto-Wainio, Suvianna  Oppilaan oikeudet opetustoimessa  2012  - Saatavuus
     Lahtinen, Nina.   Oppilaan oikeudet ja vanhempien vastuu  2011  - Saatavuus
     Mäenpää, Olli  Yliopistolaki  2009  - Saatavuus
     Halila, Leena ja Auer, J  Oikaisumenettely hallinnossa  2014  - Saatavuus
     Mäenpää, Olli, kirjoittaja.  Oikeudenkäynti hallintoasioissa : hallintoprosessioikeuden perusteet  2019  - Saatavuus
     Koivisto, Ida  Hyvän hallinnon muunnelmat : julkisoikeudellinen tutkimus  2011  - Saatavuus
     Väätänen, Ulla  Oikein ja joutuisasti   2011  - Saatavuus
     Kuusikko, Kirsi  Esteellisyys hallinnossa  2018  - Saatavuus
     Lisätiedot Saatavana myös e-kirjana


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakso on hallinto-oikeuden vapaaehtoinen täydentävä aineopintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa valitsemastaan hallinto-oikeuden erityiskysymyksestä (julkisesta vallasta ja sen valvonnasta, opetushallinnosta sektorihallinnon erityiskysymyksenä tai oikeussuojasta hallinnossa).

 

 
Sisältö 

1. hallinto-oikeuden oikeuskysymykset

 
Toteutus ja työmuodot 

Suoritustapa

Vapaaehtoiset luennot, perehtyminen kirjallisuuteen ja kirjallinen kuulustelu, kirjalliset referaatit tai muut vastaavat kirjalliset työt.

Kirjallinen kuulustelu:
Tentti kestää viisi (5) tuntia. Tentissä on 4-6 esseetyyppistä kysymystä. Tentti on mahdollista suorittaa myös Exam -tenttinä.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kirjallinen kuulustelu. Opintojakson voi myös osittain suorittaa korvaavilla vapaaehtoisilla luennoilla (luentokuulusteluineen tai luentopäiväkirjoineen) tai erikseen sovittavilla kirjareferaateilla tai muilla vastaavilla kirjallisilla töillä.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Kirjallisuutena on valittavana neljä vaihtoehtoista kokonaisuutta: a) Julkinen valta ja sen valvonta, b) Opetushallinnon erityiskysymyksiä,  c) Oikeussuoja hallinnossa tai d) Hyvä hallinto

Merkitse tentti-ilmoittautumiseen, minkä kokonaisuuksista a, b, c vai d tentit.

a) Julkinen valta ja sen valvonta
1. Keravuori- Rusanen, M. Yksityinen julkisen vallan käyttäjänä (2008)
2. Kuusikko, K. Oikeusasiamiesinstituutio (2011)

b) Opetushallinnon erityiskysymykset
1. Hakalehto-Wainio, S. Oppilaan oikeudet opetustoimessa (2012) tai Lahtinen, N. Oppilaan oikeudet ja vanhempien vastuu (2012)
2. Mäenpää. O. Yliopistolaki (2009)

c) Oikeussuoja hallinnossa
1. Halila, L, Aer, J., Oikaisumenettely hallinnossa (2014)
2. Mäenpää, O. Oikeudenkäynti hallintoasioissa (2019)

d) Hyvä hallinto (valitse kaksi kirjaa)
1. Koivisto, I. Hyvän hallinnon muunnelmat (2011)
2. Väätänen, U. Oikein joutuisasti (2011)
3. Kuusikko, K. Esteellisyys hallinnossa (2018) saatavan myös e-kirjana

 
Korvaavuudet 

Aineen vastuuopettaja ratkaisee korvaavuuksia koskevat asiat. Korvaavuuksia voidaan myöntää mm. ulkomaalaisista vastaavista opinnoista.

 
Vastuuhenkilö 

Kirsi Kuusikko
hallinto-oikeuden professori

Opintoneuvontaa antaa hallinto-oikeuden professori

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Hallinto-oikeuden erityiskysymykset  Yleinen tentti  Kirsi Kuusikko 
12.05.22to 09.00-