Opintojakso

Hae opetus/tentit
ONVAL0009 Viestintäoikeus, 5 op 
Koodi ONVAL0009  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Viestintäoikeus  Lyhenne Viestintäoikeus 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0300 Oikeustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Juhana Riekkinen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Korpisaari, Päivi, toimittaja.  15 vuotta viestintäoikeutta : viestintäoikeuden vuosikirja 2017  2018  - Saatavuus
     Korpisaari, P.  Sananvapaus verkossa - yksilöön kohdistuva vihapuhe ja verkkoalustan ylläpitäjän vastuu. Lakimies 7-8/2019  2019  - Saatavuus
     Melander, S.  Rikos, julkisuus ja yksityisyyden suoja. Lakimies 7–8/2019   2019  - Saatavuus
     Neuvonen, R.  Sananvapautta uusin silmin? – Viestinnälliset oikeudet yksilön oikeuksien turvaajina. Lakimies 7–8/2019   2019  - Saatavuus
     Hoikka M, Neuvonen R, Rautiainen P  Viestintämarkkinaoikeus  2016  - Saatavuus
     Julkisen sanan neuvosto  Julkisen sanan neuvoston päätökset vuodelta 2018  2018  - Saatavuus
     Lisätiedot www.jsn.fi
     Kaarle Nordenstreng (toim.).   Sananvapaus Suomessa  2015  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- ymmärtää syvemmin ja laajemmin viestinnän oikeudellista sääntelyä informaatioyhteiskunnassa sekä median asemaa sääntelyn kohteena

- tuntee yksityiskohtaisemmin yksityisyyden suojaa, julkisuutta ja sananvapautta koskevaa viestintäoikeudellista lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä

- on perehtynyt tuoreeseen median yhteiskunnallista roolia ja itsesääntelyä kuvaavaan lähdeaineistoon.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kirjallinen kuulustelu.

Kirjallisuusvaatimuksia voi korvata aiheeseen liittyvän luentosarjan suorituksella siten, kuin kunkin luentosarjan kuvauksessa erikseen ilmoitetaan. Luentoja ei välttämättä järjestetä jokaisena lukuvuonna.

Huom. Kirjallisia kuulusteluja ei järjestetä lukuvuonna 2020-2021, jonka aikana kurssi on mahdollista suorittaa kirjallisilla tehtävillä. Tehtävät ja tarkemmat ohjeet löytyvät Moodle-työtilasta Oikeusinformatiikan valinnaiset kurssit, 2020–2021. Työtilan rekisteröitymisavain: ONVAL00-oif.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

1. Korpisaari P. (toim): 15 vuotta viestintäoikeutta. Viestintäoikeuden vuosikirja 2017. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. FORUM IURIS. Helsinki 2018, s. 1–17, 78–100.  (luetaan artikkelit: Neuvonen & Rautiainen ja Leinonen & Alavesa)
2. Korpisaari P. (toim.): Sananvapaus verkossa – yksilöön kohdistuva vihapuhe ja verkkoalustan ylläpitäjän vastuu. Lakimies 7–8/2019 s. 928–952.

JA

Melander, S.: Rikos, julkisuus ja yksityisyyden suoja. Lakimies 7–8/2019 s. 953–983.

JA

Neuvonen, R.: Sananvapautta uusin silmin? – Viestinnälliset oikeudet yksilön oikeuksien turvaajina. Lakimies 7–8/2019 s. 984–1009.

3. Hoikka M. – Neuvonen R. – Rautiainen P.: Viestintämarkkinaoikeus. Kauppakamari 2016. 
4. Julkisen sanan neuvoston päätökset vuodelta 2018. (www.jsn.fi).
5. Nordensstreng K. (toim.): Sananvapaus Suomessa. Tampereen yliopistopaino. Tampere 2015.

 
Vastuuhenkilö 

Juhana Riekkinen

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä