Opintojakso

Hae opetus/tentit
ONVAL0010 Tietosuoja ja tietoturvallisuus, 5 op 
Koodi ONVAL0010  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tietosuoja ja tietoturvallisuus  Lyhenne Tietosuoja ja t 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0300 Oikeustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Juhana Riekkinen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Korpisaari, Päivi, kirjoittaja & Pitkänen, Olli, kirjoittaja & Warma, Eija, kirjoittaja  Uusi tietosuojalainsäädäntö  2018  - Saatavuus
     Neuvonen, Riku,   Yksityisyyden suoja Suomessa ; Riku Neuvonen.   2014  - Saatavuus
     Lisätiedot s. 11–58, 93–135, 161–247. (luetaan muut paitsi luvut 4 ja 7)
     Saarenpää, A. – Wiatrowski, A. (toim.)  Society Trapped in the Network. Does it Have a Future?  2016  - Saatavuus
     Andersson, J.  Organiasaation tietoturva- ja tietosuojariskienhallinta sekä lainsäädännön vaatimukset  2018  - Saatavuus
     Lisätiedot Edilex 2018/4. 21.2.2018
     EU:n komissio  EU:n komission ehdotus uudeksi sähköisen viestinnän tietosuoja-asetukseksi  2017  - Saatavuus
     Lisätiedot (Brussels, 10.1.2017; COM (2017) 10 final). TAI Lopullinen säädösteksti, kun se hyväksytään.


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- tuntee yksityisyyden, yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa koskevan perusoikeuskeskustelun pääpiirteet sekä ymmärtää näiden oikeuksien merkityksen ja niiden väliset suhteet
- osaa nimetä ja kuvailla yleiset henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet
- tuntee suomalaisen ja eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön rakenteen ja yleispiirteet
- hallitsee syvällisesti tietosuojalainsäädännön keskeisimmät osat
- tuntee tietoturvallisuuden perusperiaatteita ja sääntelyä.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kirjallinen kuulustelu.

Mahdollisesti tarjottavan luentosarjan suorituksella voi korvata kirjallisuuskuulustelun Kirjallisuusvaatimuksia voi korvata aiheeseen liittyvän luentosarjan suorituksella siten, kuin kunkin luentosarjan kuvauksessa erikseen ilmoitetaan. Luentoja ei välttämättä järjestetä jokaisena lukuvuonna.

Huom. Kirjallisia kuulusteluja ei järjestetä lukuvuonna 2020-2021, jonka aikana kurssi on mahdollista suorittaa kirjallisilla tehtävillä. Tehtävät ja tarkemmat ohjeet löytyvät Moodle-työtilasta Oikeusinformatiikan valinnaiset kurssit, 2020–2021. Työtilan rekisteröitymisavain: ONVAL00-oif.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

 1. Korpisaari P. – Pitkänen O. – Warma-Lehtinen E.: Uusi tietosuojalainsäädäntö. Alma Talent, Helsinki 2018. 

2. Neuvonen, R.: Yksityisyyden suoja Suomessa. Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 2014, s. 11–58, 93–135, 161–247.  (luetaan muut paitsi luvut 4 ja 7)

3. EU:n komission ehdotus uudeksi sähköisen viestinnän tietosuoja-asetukseksi (Brussels, 10.1.2017; COM (2017 10 final). TAI Lopullinen säädösteksti, kun se hyväksytään.

4. Andersson, J.: Organisaation tietoturva- ja tietosuojariskienhallinta sekä lainsäädännön vaatimukset. Edilex 2018/4. 21.2.2018.

JA

Saarenpää, A. – Wiatrowski, A. (toim.): Society Trapped in the Network. Does it Have a Future? Lapin yliopisto, Rovaniemi 2016, s. 214–276. (Luetaan artikkelit Alavesa ja Lehtonen)

 
Vastuuhenkilö 

Juhana Riekkinen

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä