Opintojakso

Hae opetus/tentit
ONVAL0011 Sähköinen asiointi ja viestintä viranomaistoiminnassa, 5 op 
Koodi ONVAL0011  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Sähköinen asiointi ja viestintä viranomaistoiminnassa  Lyhenne Sähköinen asioi 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0300 Oikeustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Juhana Riekkinen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Marja-Leena Niemi (toim.)  Oikeus tänään. Osa I  2016  - Saatavuus
     Lisätiedot Korhonen R., Sähköinen asiointi ja viestintä julkisella sektorilla. s. 274-379
     Voutilainen, Tomi, kirjoittaja.  Digitaalisten palvelujen sääntely  2019  - Saatavuus
     Valtiovarainministeriö  Sähköisen asioinnin lainsäädännön seuranta- ja kehittämistutkimus. Valtiovarainministeriön julkaisuja 30/2013  2013  -  
     http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/076_ict/20140117Saehkoei/name.jsp
     Pöysti, T.  Trust on Digital Administration and Platforms. Scandinavian Studies in Law (Vol 65)  2018  - Saatavuus
     Lisätiedot s. 321-366
     Voutilainen, T.  Chatbot-sovellus osana viranomaisten neuvontapalveluja. Lakimies 7–8/2018  2018  - Saatavuus
     Lisätiedot s. 904-927


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- ymmärtää laaja-alaisesti sähköisen asioinnin ja viestinnän oikeudellista sääntelyä ja yleisiä oppeja sekä periaatteita

- tuntee sähköisen hallinnon kehityksen kansalliset kehityspiirteet ja tulevaisuuden tavoitteet

- on perehtynyt sähköisen hallinnon kehityksen pääpiirteisiin Pohjoismaissa.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kirjallinen kuulustelu.

Kirjallisuusvaatimuksia voi korvata aiheeseen liittyvän luentosarjan suorituksella siten, kuin kunkin luentosarjan kuvauksessa erikseen ilmoitetaan. Luentoja ei välttämättä järjestetä jokaisena lukuvuonna.

Huom. Kirjallisia kuulusteluja ei järjestetä lukuvuonna 2020-2021, jonka aikana kurssi on mahdollista suorittaa kirjallisilla tehtävillä. Tehtävät ja tarkemmat ohjeet löytyvät Moodle-työtilasta Oikeusinformatiikan valinnaiset kurssit, 2020–2021. Työtilan rekisteröitymisavain: ONVAL00-oif.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

1. Korhonen R.: Sähköinen asiointi ja viestintä julkisella sektorilla. Teoksessa: Niemi Marja-Leena (Toim.): Oikeus tänään OSA I. Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja. Sarja C 64. Rovaniemi 2016, s. 274–379.

2. Voutilainen T.: Digitaalisten palvelujen sääntely. Alma Talent, Helsinki 2019.

3. Sähköisen asioinnin lainsäädännön seuranta- ja kehittämistutkimus. Valtiovarainministeriön julkaisuja 30/2013.

4. Pöysti, T.: Trust on Digital Administration and Platforms. Scandinavian Studies in Law, Vol. 65 (2018), s. 321–366.

JA

Pöysti, T.: Kohti digitaalisen ajan hallinto-oikeutta. Lakimies 7–8/2018 s. 868–903.

JA

Voutilainen, T.: Chatbot-sovellus osana viranomaisten neuvontapalveluja. Lakimies 7–8/2018 s. 904–927.

 
Vastuuhenkilö 

Juhana Riekkinen

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä