Opintojakso

Hae opetus/tentit
TUKO1235 Tutkijan tiedonhaku ja viitteidenhallinta, 2 op 
Koodi TUKO1235  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tutkijan tiedonhaku ja viitteidenhallinta  Lyhenne Tutkijan tiedon 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiTutkijakoulu Oppiaine0960 Tutkijakoulu 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tutkijakoulu 

Opettajat
Nimi
Paula Kangasniemi 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan väitöskirjatutkija
- tuntee oman tutkimuksensa kannalta keskeiset julkaisutietokannat ja hakupalvelut
- osaa toteuttaa systemaattisen tiedonhankinnan omasta tutkimusteemastaan
- osaa hyödyntää RefWorks-viitteidenhallintaohjelmaa tieteellisen tekstin tuottamisessa.

 
Sisältö 

Tutkijoiden käytettävissä olevat tietokannat ja e-aineistot. Oman tutkimusaiheen käsitteellistäminen ja hakusanojen valinta. Suunnitelmallinen tiedonhaku omasta tutkimusaiheesta muuttuvissa tiedonhankintaympäristöissä. RefWorks-viitteidenhallintaohjelman käyttö tieteellisen tekstin tuottamisessa.

 
Edeltävät opinnot 

Opintojakso järjestetään Lapin yliopiston väitöskirjatutkijoille. Opintojakso on avoin kaikkien tohtoriohjelmien jatko-opiskelijoille.

 
Toteutus ja työmuodot 

Opintojakson voi suorittaa kokonaan verkko-opiskeluna Moodlessa, mutta on mahdollisuus osallistua myös yhteen online-harjoituskertaan.

 
Vaadittavat suoritukset 

Verkko-opiskelu Moodlessa, verkkotehtävien palautus.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Ilmoittautuneet saavat lisätietoa opintojaksosta sähköpostilla.

 
Vastuuhenkilö 

Tietoasiantuntija Paula Kangasniemi, Lapin korkeakoulukirjasto

 
Opetuskieli 

Suomi

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä