Opintojakso

Hae opetus/tentit
KKAS1110 Johdatus kasvatustieteeseen, 5 op 
Koodi KKAS1110  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Johdatus kasvatustieteeseen  Lyhenne Johdatus kasvat 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Minna Körkkö 
Lauri Lantela 
Tuija Turunen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Rinne, Risto, 1952-   Johdatus kasvatustieteisiin   2015  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson jälkeen opiskelija:

• Hahmottaa kasvatustieteen osana ihmis- ja yhteiskuntatieteitä

• Tuntee kasvatustieteen osa-alueet sekä hahmottaa niiden historiallista muotoutumista

• Hahmottaa kasvatustieteelle ominaiset teoriat ja käsitteet

• tunnistaa kasvatustieteiden historian ja yhteiskunnallisen merkityksen

 
Sisältö 

• kasvatustieteet tieteenalana, kasvatustieteiden osa-alueet ja lähitieteet

• kasvatustieteiden historia ja yhteiskunnallinen merkitys

• kasvatustieteiden peruskäsitteistö

• kasvatustieteiden keskeiset teoriasuuntaukset

• kasvatustieteellinen kysymyksenasettelu

 
Toteutus ja työmuodot 

• luennot 8 h

• verkkoluennot 6 h

• pienryhmätyöskentely 48 h

• itsenäinen työskentely 73 h

 
Vaadittavat suoritukset 

• aktiivinen osallistuminen luennoille ja pienryhmätyöskentelyyn ja niiden raportointiin

• kirjallisuuden tenttiminen

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. Johdatus kasvatustieteisiin.

Erikseen ilmoitettavat artikkelit Kasvatus & Aika -journaalista

 

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

1. vuosikurssi, 1. jakso

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Johdatus kasvatustieteeseen  Verkkokurssi  Tuija Turunen 
30.08.21ma 16.00-18.00
06.09.21ma 15.00-16.00
09.09.21to 15.00-16.00
13.09.21ma 15.00-16.00
16.09.21to 15.00-16.00
20.09.21ma 15.00-16.00
23.09.21to 15.00-16.00
28.09.21ti 08.00-09.00
30.09.21to 15.00-16.00
06.10.21ke 12.00-13.00
07.10.21to 15.00-16.00
11.10.21ma 15.00-16.00
14.10.21to 15.00-16.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä