Opintojakso

Hae opetus/tentit
KYLE0207 Opetus ja oppiminen uusissa oppimisympäristöissä, 3 op 
Koodi KYLE0207  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Opetus ja oppiminen uusissa oppimisympäristöissä  Lyhenne Opetus ja oppim 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiYleisopinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Marjaana Kangas 
Päivi Rasi 
Susanna Rivinen 
Virpi Vaattovaara 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Juha T. Hakala & Kari Kiviniemi  Vuorovaikutuksen jännitteitä ja oppimisen säröjä : aikuispedagogiikan haasteiden äärellä   2013  - Saatavuus
     Kankaanranta, M. ym.  Tutkittua tietoa oppimisympäristöistä. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa.  2012  - Saatavuus
     http://www.oph.fi/download/147821_Tutkittua_tietoa_oppimisymparistoista.pdf
     Kumpulainen, K.  Oppimisen sillat : kohti osallistavia oppimisympäristöjä  2010  - Saatavuus
     Kuuskorpi, M.  Digitaalinen oppiminen ja oppimisympäristöt  2015  - Saatavuus
     http://digi-ope.com/tablet/wp-content/uploads/2015/03/Digit_oppiminen_netti.pdf
     Manninen, J., Burman, A., Koivunen, A., Kuittinen, E., Luukannel, S., Passi, S. & Särkkä, H.  Oppimista tukevat ympäristöt johdatus oppimisympäristöajatteluun   2007  - Saatavuus
     Noppari, E.  Mobiilimuksut. Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos, osa 3.  2014  - Saatavuus
     http://www.uta.fi/cmt/index/mobiilimuksut.pdf
     Hintikka, K.A.   Pedagogiset toimintakulttuurit muutoksessa. Sosiaalinen media ja yleissivistävä opetus Suomessa 2023  2014  - Saatavuus
     Pirkkalainen, L. ja Lounaskorpi, P.  Löytöretkillä toisessa maailmassa, vol 1.  2013  - Saatavuus
     http://konnevedenlukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/33/article-359
     Pirkkalainen, L. ja Lounaskorpi, P.  Löytöretkillä toisessa maailmassa, vol 2.  2013  - Saatavuus
     http://konnevedenlukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/42/toc


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson jälkeen opiskelija:

 • ymmärtää millaisia ovat uudet oppimisympäristöt ja niihin soveltuva pedagogiikka
 • ymmärtää millaisten pedagogisten ratkaisujen, digitaalisten sovellusten ja ympäristöjen avulla uusissa oppimisympäristöissä voidaan tukea erityisesti yhteisöllistä oppimista, toimijuutta, vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja oppimisen iloa.
 
Sisältö 
 • Opintojakson aikana pienryhmät tutustuvat pedagogiikkaan, joka soveltuu mediaa ja digitaalista teknologiaa sekä tietoverkkoja hyödyntäviin oppimisympäristöihin.
 • Opiskelijat perehtyvät pienryhmissä oppimisympäristöajatteluun ja erilaisiin oppimisympäristöihin.
 • He tuottavat, perustelevat ja esittelevät yhteisen suunnitelman oppimisympäristöstä, jonka tavoitteena on tukea valittujen tietojen ja taitojen oppimista.
 
Toteutus ja työmuodot 
 • Johdantoluento 6 h
 • Pienryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely 69 h
 • Päätösseminaari 6 h 
 
Vaadittavat suoritukset 
 • Johdantoluennolle ja päätösseminaariin osallistuminen, sekä näiden väliin sijoittuva aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn ja yksilölliseen työskentelyyn.
 • Päätösseminaarissa ryhmä esittelee oppimisympäristön suunnitelmansa, joka on laadittu digitaalisen posterin muotoon. Posteriin liitetään suunnitellun oppimisympäristön kirjallinen pedagoginen perustelu.

 

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Häkkinen, P. ym. 2013. Verkko-oppiminen murroksessa - yhteisölliset ja henkilökohtaiset oppimisympäristöt oppimiskäsityksen haastajina. Teoksessa J.T. Hakala & K. Kiviniemi (toim.) Vuorovaikutuksen jännitteitä ja oppimisen säröjä. Aikuispedagogiikan haasteiden äärellä. Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, 87-98. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/48383/978-951-39-53768.pdf

Kankaanranta, M. ym. (toim). 2012. Tutkittua tietoa oppimisympäristöistä. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa.  Opetushallitus. http://www.oph.fi/download/147821_Tutkittua_tietoa_oppimisymparistoista.pdf  

Kumpulainen, K. ym. 2010. Oppimisen sillat. Kohti osallistavia oppimisympäristöjä. CICERO Learning, Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/15628/OppimisenSillat.pdf

Kuuskorpi, M. (toim.) 2015. Digitaalinen oppiminen ja oppimisympäristöt. Opetushallitus ja Kaarinan kaupunki. http://digi-ope.com/tablet/wp-content/uploads/2015/03/Digit_oppiminen_netti.pdf
Englanninkielinen versio: Kuuskorpi, M. (ed.) 2014. Perspectives from Finland – Towards new learning environments. Finnish National Board of Education. http://www.oph.fi/download/154594_perspectives_from_finland.pdf

Manninen ym. 2007. Oppimista tukevat ympäristöt. Johdatus oppimisympäristöajatteluun. Opetushallitus.

Noppari, E. 2014. Mobiilimuksut. Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos, osa 3. Viestinnän, median ja teatteri yksikkö Tampereen yliopisto. Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET. http://www.uta.fi/cmt/index/mobiilimuksut.pdf

Hintikka, K.A. 2014. Pedagogiset toimintakulttuurit muutoksessa. Sosiaalinen media ja yleissivistävä opetus Suomessa 2023. Otavan Opisto ja Opetushallitus. http://www.otavanopisto.fi/sites/www.otavanopisto.fi/files/uploads/julkaisusarjojen_teokset/somu2023_www.pdf

Pirkkalainen, L. & Lounaskorpi, P. (toim.) 2013. Löytöretkillä toisessa maailmassa, vol 1. Oppimispelit ja virtuaalimaailmat -koordinaatiohanke. http://konnevedenlukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/33/article-359 

Pirkkalainen, L. & Lounaskorpi, P. (toim.) 2013. Löytöretkillä toisessa maailmassa, vol 2.  http://konnevedenlukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/42/toc

Rasi, P. ym. tulossa. Oppimisympäristöt, tosielämä ja teknologia. Teoksessa Granö, P. ym. (toim.). Suhteessa maailmaan. Ympäristöt oppimisen avaajina. 

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 

 
Ajankohta 

1. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Kasvatustieteen apulaisprofessori, mediakasvatuksen yliopistonlehtori ja yliopisto-opettaja.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä