Opintojakso

Hae opetus/tentit
MEDU2207 Introduction to Global Media Education, 5 op 
Koodi MEDU2207  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Introduction to Global Media Education  Lyhenne Introduction to 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0199 Kasvatustiede, erityisesti mediakasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Marjaana Kangas 
Marja-Riitta Maasilta 
Päivi Rasi 
Heli Ruokamo 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Hoechsmann, Michael.   Media literacies : a critical introduction   2012  - Saatavuus
     Kupiainen, R., Sintonen, S. & Suoranta, J.   Decades of Finnish Media Education. Available online: http://www.mediaeducation.fi/publications/decadesoffinnishmediaeducation.pdf  2008  - Saatavuus
     Finnish Society on Media Education  Finnish Media Education Policies. Approaches in Culture and Education. http://www.mediakasvatus.fi/files/u4/mediaeducationpolicies.pdf    - Saatavuus
     Mapping Media Education Policies in the World  Mapping Media Education Policies in the World (2009) http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001819/181917e.pdf  2009  - Saatavuus
     Ruokamo, H., Kotilainen, S., Kupiainen, R. & Maasilta, M.   Media Education Today and Tomorrow  2016  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

After completing the course the student:

- is familiar with the main theoretical concepts of media education
- is familiar with the main research approaches and theories of media education
- is able to give examples of different approaches to media education practices
- is able to define goals and methods of media education
- knows the status of media education in Finland and in different cultural contexts
- is able to give examples of current trends and challenges in media education in different cultural contexts
- knows how media and ICT can be used in education and civil society

 
Sisältö 

Through lectures and individual and group assignments students get acquainted with the theories and practices of media education in different cultural contexts. The course is organized in cooperation with the Universities of Lapland and Tampere. Teachers and researchers present their own approaches to media education in Finland. In their group assignments, students present media education practices and challenges in their own cultural contexts.

 
Toteutus ja työmuodot 

Lectures (12 hours) and workshops (8 hours).

 
Vaadittavat suoritukset 

Participation in lectures and accomplishing assignments.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Hoechsmann, Michael and Poyntz, Stuart R. (2012)Media literacies. A Critical Introduction. Chichester; Malden, MA: Wiley-Blackwell

Kupiainen, R., Sintonen, S. & Suoranta, J. 2008. Decades of Finnish Media Education http://en.mediakasvatus.fi/publications/decadesoffinnishmediaeducation.pdf
Finnish Media Education Policies
. Approaches in culture and education. 2009. http://www.mediakasvatus.fi/publications/mediaeducationpolicies.pdf
Mapping Media Education Policies in the World
(2009) http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001819/181917e.pdf

Ruokamo, H., Kotilainen, S., Kupiainen, R. & Maasilta, M. 2016. Media Education Today and Tomorrow. target=_blank>http://www.mediakasvatus.fi/wp-content/uploads/2016/06/MediaEducationTodayandTomorrow.pdf

 

Other topical literature will be informed at the beginning of the study module.

 
Arviointi 

5–1/ fail

 

 
Ajankohta 

1. Period

 
Vastuuhenkilö 

University lecturer Mari Maasilta

 
Opetuskieli 

English

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä