Opintojakso

Hae opetus/tentit
UMUO1214 Tieteenfilosofia, 3 op 
Koodi UMUO1214  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tieteenfilosofia  Lyhenne Tieteenfilosofi 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0150 Kuvataide 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Kalle Lampela 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Borgdorff, Henk.   Conflict of the faculties : perspectives on artistic research and academia / Henk Borgdorff.   2012  - Saatavuus
     Haaparanta Leila & Niiniluoto Ilkka  Johdatus tieteelliseen ajatteluun  1986  - Saatavuus
     Hannula, Mika,   Artistic research methodology : narrative, power, and the public / Mika Hannula, Juha Suoranta, Tere Vadén.   2014  - Saatavuus
     Juntunen Matti & Mehtonen Lauri  Ihmistieteiden filosofiset perusteet  1982  - Saatavuus
     Koskinen, Inkeri, 1977-   Villi Suomen historia : Välimeren Väinämöisestä Äijäkupittaan pyramideihin / Inkeri Koskinen.   2015  - Saatavuus
     Niiniluoto, Ilkka   Johdatus tieteenfilosofiaan käsitteen- ja teorianmuodostus   1980  - Saatavuus
     Niiniluoto, Ilkka   Totuuden rakastaminen tieteenfilosofisia esseitä   2003  - Saatavuus
     Salonen Toivo  Tieteenfilosofia  2007  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- hahmottaa taidealojen erityisluonteen tieteen kentässä
- ymmärtää tieteellisessä tutkimuksessa käytettyjä käsitteitä ja teorioita
- tavoittaa tutkimusprosessin kokonaisrakenteen.

 
Sisältö 

Tieteen kriteerit, luonne ja tutkimuksen periaatteelliset edellytykset. Tieteen filosofiset yhteydet inhimilliseen elämään ja taidealojen erityisluonne tieteellisen tutkimuksen kentässä. Tieteen ja taiteen suhde.

 
Vaadittavat suoritukset 

Luennot 21 h ja tentti (luennot ja Haaparanta & Niiniluoto, 2016, Johdatus tieteelliseen ajatteluun) tai kirjatenttinä kaksi teosta kirjallisuudesta.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 
Borgdorff, Henk (2012) The Conflict of the Faculties. Perspectives on Artistic Research and Academia.
Haaparanta, Leila & Niiniluoto, Ilkka (2016) Johdatus tieteelliseen ajatteluun.
Hannula, Mika & Suoranta, Juha & Vadén, Tere (2014) Artistic research methodology.
Juntunen, Matti & Mehtonen, Lauri (1982) Ihmistieteiden filosofiset perusteet.
Koskinen, Inkeri (2015) Villi Suomen historia.
Niiniluoto, Ilkka (1997) Johdatus tieteenfilosofiaan.
Niiniluoto, Ilkka (2003) Totuuden rakastaminen. Tieteenfilosofisia esseitä 
Salonen, Toivo (2007) Tieteenfilosofia.
 
Arviointi 

1-5/uusittava.

 
Ajankohta 

4. periodi

 
Kohderyhmä 

1. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Kalle Lampela

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Tieteenfilosofia  Luentokurssi  Kalle Lampela 
29.03.21ma 13.00-16.00
31.03.21ke 13.00-16.00
07.04.21ke 13.00-16.00
08.04.21to 13.00-16.00
12.04.21ma 13.00-16.00
14.04.21ke 13.00-16.00
19.04.21ma 13.00-16.00
28.04.21ke 13.00-16.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä