Opintojakso

Hae opetus/tentit
LKAS3112 Inkluusion ulottuvuudet, 4-5 op 
Koodi LKAS3112  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Inkluusion ulottuvuudet  Lyhenne Inkluusion ulot 
Laajuus4-5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Seppälä-Pänkäläinen, Tarja  Oppijoiden moninaisuuden kohtaaminen suomalaisessa lähikoulussa : etnografia kouluyhteisön aikuisten yhdessä oppimisen haasteista ja mahdollisuuksista  2009  - Saatavuus
     Mikola, Marjatta  Pedagogista rajankäyntiä koulussa : inkluusioreitit ja yhdessä oppimisen edellytykset   2011  - Saatavuus
     Norwich, B.  Addressing tensions and dilemmas in inclusive education. Living with uncertainty  2013  - Saatavuus
     Florian, L  Sage handbook of special education   2014  - Saatavuus
     Hjörne, E., van der Aalsvoort, G. ja de Abreu, G.  Learning, Social Interaction and Diversity Exploring Identities in School Practices  2012  - Saatavuus
     Nissilä, L. & Sarlin, H-M.  Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet   2009  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 
 • Opiskelija syventää näkökulmaansa sosiaalisesti oikeudenmukaiseen koulutukseen ja inklusiiviseen kasvatukseen koulun toimintaperiaatteiden, kulttuurin ja käytäntöjen kautta.
 • Kurssin lopussa opiskelija tunnistaa oppimisympäristöissä esiintyviä sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuvia eristäviä käytäntöjä sekä oppimisen esteitä ja osaa kehittää pedagogisia ratkaisuja näiden esteiden madaltamiseksi.

 

 
Sisältö 
 • Moninaisuus sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuvana ilmiönä;
 • kouluyhteisön, opettajien ja johtajien roolit ja mahdollisuudet inklusiivisen koulun rakentajina;
 • osallisuus, toimijuus, voimaantuminen; oppilaiden moninaisuuden huomioon ottaminen opetuksessa. 
 
Edeltävät opinnot 

KERI0210 Erityispedagogiikan peruskurssi

 
Toteutus ja työmuodot 
 • Itsenäistä kirjallisuuden opiskelua;
 • Exam-tentti tai kaksi tieteellistä esseetä 106 h.
 
Vaadittavat suoritukset 
 • Kirjallisuustentti: Tentitään tenttiakvaariossa kolme teosta, joista yksi englanninkielinen TAI
 • Esseet: Kaksi tieteellistä esseetä, joista toinen perustuu englanninkieliseen lähteeseen.

 

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 
 1. Seppälä-Pänkäläinen, T. (2009) Oppijoiden moninaisuuden kohtaaminen suomalaisessa lähikoulussa. Etnografia kouluyhteisön aikuisten yhdessä oppimisen haasteista ja mahdollisuuksista. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 364. Jyväskylä. Elektroninen aineisto.
 2. Mikola, M. (2011) Pedagogista rajankäyntiä koulussa. Inkluusioreitit ja yhdessä oppimisen edellytykset. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 412. Jyväskylä. Elektroninen aineisto.
 3. Norwich, B., (2013) Addressing tensions and dilemmas in inclusive education. Living with uncertainty. London: Routledge.
 4. Florian, L. (ed.), (2014) The SAGE Handbook of Special Education. London: SAGE. Vol. 1. luvut: 1, 8, 10, 14, TAI Vol. 2. luvut: 26, 27, 28.
 5.  Hjörne, E., van der Aalsvoort, G. & de Abreu, G. (eds.), (2012) Learning, Social Interaction and Diversity – Exploring Identities in School Practices. Rotterdam: Sense Publishers. Luvut: 2, 4, 5.
 6. Nissilä, L. & Sarlin, H-M. (toim.), (2009) Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet. Helsinki: Opetushallitus.

 

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

Itsenäisesti suorittaen syksy ja kevät. Ilmoittautuminen: Suvi Lakkalalle sähköpostilla.

 
Vastuuhenkilö 

Suvi Lakkala

 
Lisätiedot 

LKAS3112 Inkluusion ulottuvuudet -opintojakso on tarkoitettu vain erityispedagogiikan sivuaineopiskelijoille eli niille luokanopettajaopiskelijoille, jotka suorittavat/ovat suorittaneet erityispedagogiikan perusopinnoissaan (25 op) KERI0213 Oppimisen moninaisuus -opintojakson (5 op).

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä