Opintojakso

Hae opetus/tentit
LKAS2207 Ohjelmointi monialaisena ongelmanratkaisuna, 3 op 
Koodi LKAS2207  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ohjelmointi monialaisena ongelmanratkaisuna  Lyhenne Ohjelmointi mon 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0514 Matematiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Pieti Tolvanen 

Kuvaus:
Tavoite 

Opiskelija osaa

  • soveltaa ohjelmoinnin perusteita
  • ideoida, suunnitella ja toteuttaa elektronisen laitteen osana tuotekehitysprojektia, jossa hyödynnetään oppiaineiden välistä yhteistyötä

 

 
Sisältö 
  • toimintaohjeiden suunnittelu ja laatiminen
  • piirilevyn suunnittelu ja valmistus
  • tuotekehitysprosessin vaiheet
  • prosessin dokumentointi ja arviointi

 

 
Toteutus ja työmuodot 

Kontaktiopetus (30 h), käytännön tuotekehittelyprojektin toteuttaminen, prosessin dokumentointi ja arviointi sekä projektin esittely (51 h)

 

  • Kontaktiopetus 1 op
  • Käytännön projekti, dokumentointi, esittely ja arviointi 2 op

 

 
Vaadittavat suoritukset 

Osallistuminen kontaktiopetukseen, käytännön tuotekehittelyprojektin toteuttaminen, prosessin dokumentointi ja arviointi sekä projektin esittely.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Ilmoitetaan opintojaksolla

 
Arviointi 

1-5/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Miia Hast ja Pieti Tolvanen

Lapin yliopisto

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Sivuaine

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Ohjelmointi monialaisena ongelmanratkaisuna  Luentokurssi  Miia Hast,
Marjaana Kangas,
Pieti Tolvanen 
12.05.21ke 15.00-17.00
17.05.21ma 10.00-12.00
18.05.21ti 10.00-12.00
20.05.21to 12.00-16.00
21.05.21pe 08.00-12.00
24.05.21ma 10.00-14.00
25.05.21ti 10.00-14.00
26.05.21ke 10.00-14.00
27.05.21to 10.00-14.00
31.05.21ma 11.00-15.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä