Opintojakso

Hae opetus/tentit
LKAS2207 Ohjelmointi monialaisena ongelmanratkaisuna, 3 op 
Koodi LKAS2207  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ohjelmointi monialaisena ongelmanratkaisuna  Lyhenne Ohjelmointi mon 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0514 Matematiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Pieti Tolvanen 

Kuvaus:
Tavoite 

Opiskelija osaa

  • soveltaa ohjelmoinnin perusteita
  • ideoida, suunnitella ja toteuttaa elektronisen laitteen osana tuotekehitysprojektia, jossa hyödynnetään oppiaineiden välistä yhteistyötä

 

 
Sisältö 
  • toimintaohjeiden suunnittelu ja laatiminen
  • piirilevyn suunnittelu ja valmistus
  • tuotekehitysprosessin vaiheet
  • prosessin dokumentointi ja arviointi

 

 
Toteutus ja työmuodot 

Kontaktiopetus (30 h), käytännön tuotekehittelyprojektin toteuttaminen, prosessin dokumentointi ja arviointi sekä projektin esittely (51 h)

 

  • Kontaktiopetus 1 op
  • Käytännön projekti, dokumentointi, esittely ja arviointi 2 op

 

 
Vaadittavat suoritukset 

Osallistuminen kontaktiopetukseen, käytännön tuotekehittelyprojektin toteuttaminen, prosessin dokumentointi ja arviointi sekä projektin esittely.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Ilmoitetaan opintojaksolla

 
Arviointi 

1-5/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Miia Hast ja Pieti Tolvanen

Lapin yliopisto

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Sivuaine

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Ohjelmointi monialaisena ongelmanratkaisuna  Luentokurssi    06.05.20 -27.05.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä