Opintojakso

Hae opetus/tentit
UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun ja pajatyöskentelyyn, 4 op 
Koodi UTAK0102  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Johdatus taiteelliseen ajatteluun ja pajatyöskentelyyn  Lyhenne Johdatus taitee 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0150 Kuvataide 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Kalle Lampela 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- nähdä taiteellisen ajattelun merkityksen yhteiskunnan eri alueilla
- soveltaa taiteellista ajattelua taiteen, muotoilun ja taidekasvatuksen aloilla tapahtuvaan toimintaan
- tehdä yhteistyötä taiteellisten projektien parissa eri taide- ja muotoilualojen edustajien kanssa
- osaa sisäistää teoreettisia sisältöjä toiminnallisten työtapojen kautta
- ymmärtää teknologian mahdollisuudet muotoilualojen paja- ja laboratoriotyöskentelyssä
- ymmärtää taiteiden tiedekunnan työpajojen ja laboratorioiden roolin osana luovaa yksilö- ja ryhmätyöskentelyä
- saa yleiskuvan yhteisistä työskentelytiloista ja niiden välineistä opintoihin liittyvissä projekteissa

 
Sisältö 

Kurssi koostuu yhteisistä luennoista, joiden pohjalta tehdään ohjattuja harjoitustehtäviä eri työpajoissa: pima, plastinen, grafiikka, valokuvaus. Työpajoissa työskennellään sisältölähtöisesti yhteisen tehtävän parissa eri menetelmin. Opiskelijat jaetaan työpajoihin siten, että eri koulutusohjelmien opiskelijat saavat mahdollisuuden yhteistyöhön. Työskentely perustuu opiskelijoiden omaan taiteelliseen ajatteluun ja opettajat ohjaavat ja auttavat teknisessä toteutuksessa sekä taiteellisessa ilmaisussa. Työskentelyperiaatteet pajoilla ja laboratorioissa, pajojen mahdollisuudet ja välineistö, säännöt ja työturvallisuus

 
Toteutus ja työmuodot 

Luento-opetusta 20 h, luentoihin perustuvia harjoitustöitä 23 h, itsenäistä työskentelyä 64 h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Luennoille, ohjattuun työskentelyyn ja loppupalautteeseen osallistuminen sekä annettujen tehtävien tekeminen

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

1.opintovuosi

 
Kohderyhmä 

1.periodi

 
Vastuuhenkilö 

Kalle Lampela ja Simo Rontti

 
Pakollisuus 

Pakollinen kaikille opiskelijoille.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
pidetty Johdatus taiteelliseen ajatteluun ja pajatyöskentelyyn  Luentokurssi  Tom Engblom,
Michael Jacobs,
Essi Kuure,
Kalle Lampela,
Pirjo Puurunen,
Matti Tainio 
02.09.21to 09.15-17.00
03.09.21pe 09.15-12.00
06.09.21ma 09.15-12.00
08.09.21ke 09.15-12.00
10.09.21pe 09.00-12.00
13.09.21ma 09.15-12.00
17.09.21pe 12.00-16.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä