Opintojakso

Hae opetus/tentit
ONVAL0020 Kriminologia, 5 op 
Koodi ONVAL0020  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kriminologia  Lyhenne Kriminologia 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0300 Oikeustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Minna Kimpimäki 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa kuvata kriminologisen ajattelun ja tutkimuksen syntyvaiheita ja kehittymistä

- tuntee keskeisimmät rikollisuutta selittävät teoriat ja osaa kuvata ne

- osaa analysoida rangaistusten oikeutusta, kehitystä ja tehtäviä

- tietää keskeisimmät rikostilastolähteet sekä osaa kuvata ja arvioida niistä saatavaa tietoa

 
Toteutus ja työmuodot 

Syksystä 2020 alkaen kurssi suoritetaan kirjoitustehtävinä Moodlessa. Lisätietoja ja kurssiavaimen saa kurssin vastuuopettajalta.

 
Arviointi 

Hylätty/1-5

 
Vastuuhenkilö 

Rikosoikeuden professori

 
Opetuskieli 

suomi

 
Pakollisuus 

valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä