Opintojakso

Hae opetus/tentit
ONVAL0023 Ihmisoikeudet, 5 op 
Koodi ONVAL0023  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ihmisoikeudet  Lyhenne Ihmisoikeudet 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0300 Oikeustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Lotta Viikari 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Timo Koivurova  Ihmisoikeuksien käsikirja; Timo Koivurova, Elina Pirjatanniemi (toim)   2014  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan kykenevän kertomaan laajasti ihmisoikeuksista, ml. erityisiä ihmisryhmiä koskevasta ihmisoikeusnormistosta ja ihmisoikeuksien soveltuvuudessa erilaisissa tilanteissa. Opiskelija hahmottaa ihmisoikeuksien suhteen kansainvälisen oikeuden muihin alueisiin sekä kansallisiin oikeusjärjestelmiin. Hän tuntee laajasti myös ihmisoikeuksia koskevaa oikeuskäytäntöä.

 
Toteutus ja työmuodot 

Suoritusmuodot: ONVAL0023-2 kirjatentti (4 op) ja ONVAL0023-1 kirjallinen työ (1 op).
Kirjatentti suoritetaan Examissa (tenttiaika 4h).

Ohjeet kirjallista työtä varten pyydetään kansainvälisen oikeuden professorilta hyväksytyn tenttisuorituksen jälkeen.

Opintojaksoon voidaan järjestää myös kontaktiopetusta, joka korvaa kokonaan tai osittain opintojakson muita vaatimuksia (tarkemmat tiedot kurssikohtaisissa opetustiedoissa).

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Ihmisoikeuksien käsikirja (toim. Koivurova T.- Pirjatanniemi E.) (Tietosanoma 2014)

 

 
Arviointi 

Tentti: 1-5/hylätty.

Kirjallisen työn arvostelu: hyväksytty/hylätty, mutta voi vaikuttaa opintojakson kokonaisarvosanaan.

 
Vastuuhenkilö 

Kansainvälisen oikeuden professori, joka antaa myös opintoneuvontaa.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä