Opintojakso

Hae opetus/tentit
MKAS2223 Mediakasvatuksen kirjallisuus, 5 op 
Koodi MKAS2223  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Mediakasvatuksen kirjallisuus  Lyhenne Mediakasvatukse 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0199 Kasvatustiede, erityisesti mediakasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Marjaana Kangas 
Marja-Riitta Maasilta 
Heli Ruokamo 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Kankaanranta, Marja & Vahtivuori-Hänninen, Sanna (toim.)  Opetusteknologia koulun arjessa 2  2011  - Saatavuus
     https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2011/d102
     Lahikainen A.R., Mälkiä, T & Repo K.  Media lapsiperheessä  2015  - Saatavuus
     Mustonen, Anu   Mediapsykologia   2001  - Saatavuus
     Seppänen J. & Väliverronen E.  Mediayhteiskunta  2014  - Saatavuus
     Smeds, Riitta, Krokfors, Leena, Ruokamo, Heli & Staffan, Aija (toim.)  InnoSchool - välittävä koulu: Oppimisen verkostot, ympäristöt ja pedagogiikka  2011  - Saatavuus
     http://innoschool.tkk.fi/framet/InnoSchool_kirja.pdf
     Karppinen, K. ym.  Kenen media? : johdatus viestintäpolitiikan tutkimukseen   2015  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Tentin jälkeen opiskelija:

  • osaa tunnistaa keskeisiä teorioita ja vetää yhteen tutkimustuloksia
  • ymmärtää mediakasvatuksen pääkäsitteitä ja osaa käyttää esimerkkejä käsitteiden selittämisessä
  • osaa verrata ja arvioida erilaisia mediakasvatuksen näkökulmia
 
Toteutus ja työmuodot 

Tentti tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä tai Examissa.

Itsenäistä työskentelyä 133h.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Seuraavista teoksista valitaan 4 tentittäväksi:

Kankaanranta, M. & Vahtivuori-Hänninen, S. (toim.) 2011. Opetusteknologia koulun
arjessa II. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino. https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2011/d102

Lahikainen A.R., Mälkiä, T. & Repo K. 2015. Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino.

Mustonen, A. 2001. Mediapsykologia. Helsinki: WSOY.

Karppinen, K., Ala-Fossi, M., Alén-Savikko, A., Hildén, J., Jääsaari, J., Lehtisaari, K. & Nieminen, H. 2015. Kenen media? Johdatus viestintäpolitiikan tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.

Seppänen J. & Väliverronen E. 2014. Mediayhteiskunta. Tampere: Vastapaino.

Smeds, R., Krokfors, L., Ruokamo, H. & Staffans, A. (toim.) 2011. InnoSchool – välittävä koulu. Oppimisen verkostot, ympäristöt ja pedagogiikka.
SimLab Report Series 31. Espoo: Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. http://innoschool.tkk.fi/framet/InnoSchool_kirja.pdf

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä